เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TAPAC ปันผลเป็นเงินสด 0.01 บ./หุ้น ขึ้น XD วันที่ 4 ก.พ.64

  • 2021-01-25 11:15:41
  • 143

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)


เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ม.ค. 2564

วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 ก.พ. 2564

เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 05 ก.พ. 2564

date)

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 04 ก.พ. 2564

วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :

  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด

  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-AGM)

______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ม.ค. 2564

ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 ก.พ. 2564

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 04 ก.พ. 2564

จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.01

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00

วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 มี.ค. 2564

จ่ายปันผลจาก                                        :

    งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 11:15:41
  • 143

ผู้สนับสนุน