เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 25/01/64

  • 2021-01-25 09:53:41
  • 53

เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 25/01/64

Monday, January 25, 2021 09:45


 


เต็งจ๋า 1

STGT( 39.75 บาท)

STOPLOSS                 37 บาท

TAKE PROFIT             

r=42+/- บาท       :R=43.5+/-บาท


เต็งจ๋า2

HANA( 52.25 บาท)

STOPLOSS                 49 บาท

TAKE PROFIT             

r=55+/- บาท         :R=57+/-บาท 


          นักวิเคราะห์: กมลชัย พลอินทวงษ์ 

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239 

          Tel. (662) 088 9100 ต่อ 9341


          ที่มา: บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 09:53:41
  • 53

ผู้สนับสนุน