เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Theme Strategy: ส่งออกไทยพลิกกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) 25/01/64

  • 2021-01-25 11:29:56
  • 57

Theme Strategy: ส่งออกไทยพลิกกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) 25/01/64

Monday, January 25, 2021 10:28


ส่งออกไทยพลิกกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

          ส่งออกไทยเดือน ธ.ค. เติบโตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน  +4.71% YoY ดีกว่าตลาดคาดที่ -1.35% YoY หากหักการส่งออกทองคำ จะโตเด่น 5.04 % YoY สะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวของภาค Real Sector ที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แรงหนุนจาก อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารสัตว์เลี้ยง และเฟอร์นิเจอร์ ส่วนการนำเข้า กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน +3.62 % YoY โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนพลิกกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 11 เดือน การส่งออกและการนำเข้าที่ดีขึ้นสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดีมูลค่าการส่งออกรวมปี 2563 ของไทยอยู่ที่  2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ลดลงราว 6% YoY 

          ความท้าทายของการส่งออกไทยปี 2564 คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งออก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันสินค้า เช่น Health Care หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ โดยทำการเร่งปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเพื่อขยายฐานรองรับรถ EV  ซึ่งเรามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังใหม่ของการส่งออก เป็น SENTIMENT บวกต่อหุ้น AH, SAT, STANLY, NER, IHL


ส่งออกและนำเข้าพลิกกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบเกือบปี

          ส่งออกไทยเดือน ธ.ค. เติบโตครั้งแรกในรอบ 8 เดือน  +4.71% YoY ดีกว่าตลาดคาดที่ -1.35% YoY หากหักการส่งออกทองคำโตเด่น 5.04 % YoY สะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวของภาค Real Sector ที่ปรับตัวดีขึ้น ได้รับแรงหนุนจาก 

          1) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ + 3.2 % YoY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากการที่ประเทศคู่ค้าคลาย Lockdown และมีการซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดเอเชีย ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย 

          2) อาหารสัตว์เลี้ยง +25.70 % YoY โตได้ดีในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อิตาลี เป็นต้น เนื่องจาก

          สถาการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้มีการกักตุนอาหารสัตว์เลี้ยง 

          3) ถุงมือยาง +220.30 % YoY จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  ทำให้มีความต้องการใช้ถุงมือยางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

          4) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เร่งตัวขึ้น 15.60 % YoY ได้แรงหนุนจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เนื่องจากในช่วงที่มีโรคระบาด ประชาชนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้มีการปรับปรุง ตกแต่งบ้านใหม่

          ส่วนการนำเข้าพลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน +3.62 % YoY โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุน เติบโตครั้งแรกในรอบ 11 เดือน จากการนำเข้าเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบขยายตัว 11.21% YoY ซึ่งการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนั้นสะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอีกครั้งหลังถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID-19

          ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกรวมปี 2563 ของไทย อยู่ที่  2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ลดลงราว 6% YoY

          

ความท้าทายของการส่งออกไทยปี 2564

          เดือน ธ.ค. การเติบโตของการส่งออกของไทยถูกแซงด้วยประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้ (ดู Fig.4) เนื่องจาก 2 ประเทศนี้มีการส่งออกพวกสินค้าเทคโนโลยีจำนวนมากซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้อย่างมาก และได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก ในขณะที่ ประเทศไทย สินค้าส่งออกหลักมักเป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำ มูลค่าไม่สูง หากไม่มีการเร่งพัฒนาจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันนั้นลดลง ซึ่งในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กลุ่มสินค้า Healthcare นอกเหนือจากถุงมือยาง, กลุ่มยานยนต์โดยทำการเร่งปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเพื่อขยายฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)


อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นความหวังใหม่ของการส่งออก

          อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์  จะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแม้จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ เนื่องจากเรามองว่ากลุ่มยานยนต์นั้นจะสามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติไม่มีการปิดโรงงานอีกครั้ง ซึ่งต่างจาก 2Q63 ที่โรงงานหลายแห่งประกาศหยุดการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อ Supply Chain อย่างมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รายสำคัญของโลก ประกอบกับมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับกระแส EV เป็น SENTIMENT บวกต่อ AH, SAT, STANLY, NER, IHL


          Piyapat Patarapuvadol

          ID: 049016

          Tel. 662 009 8062

          piyapat.p@yuanta.co.th


          Thidarat Charoenwut 

          Assistant Analyst


          Paramaporn Rujakom

          Assistant Analyst


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 11:29:56
  • 57

ผู้สนับสนุน