เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กลุ่มไอซีที: แนะนำ "UNDERWEIGHT" - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 25/01/64

  • 2021-01-25 11:46:03
  • 95

กลุ่มไอซีที: แนะนำ "UNDERWEIGHT" - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 25/01/64

Monday, January 25, 2021 10:51


กลุ่มไอซีที (น้ำหนักการลงทุน : UNDERWEIGHT) 


          คณะกรรมการของ เอ็นที (ควบรวมระหว่าง กสท. และทีโอที) ได้พิจารณาเรื่องคลื่น 700 MHz ที่ กสท.ได้ประมูลล่าสุด 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz เป็นเงินทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท แต่ กสท. ขออนุมัติงบร่วมประมูลและจัดหาอุปกรณ์ให้บริการ 5G เป็นเงินรวม 5-5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเหลืองบราว 2 หมื่นล้านบาท ไม่เพียงพอที่จะสร้างโครงข่าย จึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรมาร่วมให้บริการ โดยใช้อุปกรณ์ภายใต้โครงข่าย 5G ร่วมกัน ภายใต้ 2 หมื่นล้านบาท ในระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ ทีโอที โมบายมีลูกค้า 1.8 แสนราย และ มาย บาย แคท มีฐานลูกค้า 2.5 ล้านราย เมื่อควบรวมเป็น เอ็นที โมบาย จะมีฐานลูกค้า 2.68 ล้านราย

          ทั้ง ADVANC และ TRUE ยื่นขอเสนอเป็นพันธมิตรให้ เอ็นทีร่วมใช้โครงข่ายของตนเอง โดยทางค่ายมือถือจะได้เงิน 2 หมื่นล้านบาท จากการที่เอ็นที โมบาย ร่วมใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ของตนเอง เป็นระยะเวลา 15 ปี

          TRUE มีข้อเสนอให้ใช้โครงข่ายของตนเอง 1.2 หมื่นสถานี โดย กสท. จะต้องสร้างโครงข่ายของตนเองเพิ่มเติมอีก 1,250 สถานี ซึ่งไม่รวมอยู่ในงบที่ต้องจ่ายให้ทรู 2 หมื่นล้านบาท ที่จะใช้โครงข่ายของตนเอง โดย กสท.ต้องชำระเงิน 2 หมื่นล้านบาทล่วงหน้าทันทีเมื่อลงนามสัญญา และ TRUE เสนอโครงข่ายให้กสท.ใช้บริการแบบ 4G 50% และ 5G 50%

          ขณะที่ ADVANC เสนอให้ใช้โครงข่ายของตนเอง 1.35 หมื่นสถานี เป็นเวลา 15 ปี โดย กสท.ไม่ต้องสร้างโครงข่ายเพิ่ม โดยกสท.จะชำระเงิน 2 หมื่นล้านบาท แบ่งชำระ 3 งวด ตามจำนวนการติดตั้งสถานีฐาน โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ ADVANC เสนอโครงข่ายให้ กสท.ใช้บริการแบบ 5G 100%

          

ความเห็น (กวี #5155)

          ด้วยงบประมาณของ กสท. ที่มีจำกัด กสท. มีโอกาสที่จะเลือกข้อเสนอของ ADVANC มากกว่า TRUE อย่างไรก็ตามเพื่อลดข้อครหาในการผูกมัดการใช้โครงข่าย 5G ของค่ายมือถือเพียงรายเดียว กสท. อาจเลือกใช้บริการของทั้ง 2 ค่าย อย่างละ 50% ข่าวดังกล่าวถือเป็นประเด็นต่อค่ายมือถือ โดยเฉพาะ ADVANC ที่มีความได้เปรียบด้านข้อเสนอ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มเติ่มเข้ามาอีก 1-2 หมื่นล้านบาท และทำให้เรามีโอกาสปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ ADVANC หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นพันธมิตร บวกกับโครงข่าย 5G ของ ADVANC ที่มีประสิทธิภาพมากสุด และประสิทธิภาพการทำกำไรได้ดีสุด จึงเลือก ADVANC เป็น Top pick กลุ่ม (BUY I TP=210 บาท)

         

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 11:46:03
  • 95

ผู้สนับสนุน