เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GGC ผลผลิตปาล์มจะออกตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป แนะนำ "Neutral" ราคาเป้าหมาย 10.40 บาท/หุ้น

  • 2021-02-23 14:52:46
  • 105

GGC: เคจีไอ แนะนำ "Neutral" ราคาเป้าหมาย 10.40 บาท/หุ้น

Tuesday, February 23, 2021 


Global Green Chemicals

(GGC.BK/GGC TB)

Neutral Downgraded

Price as of 22 Feb 2021             10.80

12M target price (Bt/shr)           10.40

Unchanged/Revised up(down)(%)       Unchanged

Upside/downside (%)                 (3.7)

Key messages

          เราคาดว่าผลประกอบการใน 1Q64 จะแย่ลงอย่างมาก QoQ เพราะกำไรจากสต็อกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 4Q63 โดยราคา CPO ทรงตัวอยู่ในระดับสูงมากในช่วง 38-40 บาท/กก. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อเนื่องมาถึงสามสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ แต่อย่างไรก็ตาม ราคา CPO ขยับลดลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ 37-38 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าราคาในเดือนมีนาคมจะลดลงต่ำกว่า 35 บาท/กก. ดังนั้น บริษัทจึงไม่น่าจะมีกำไรจากสต็อกในธุรกิจไบโอดีเซลมากถึง 401 ล้านบาทเหมือนกับใน 4Q63 ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิของ GGC ใน 1Q64 ลดลง QoQ เราปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นถือ เพื่อสะท้อนถึงความคาดหมายว่าผลผลิตปาล์มจะสูงในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ราคา CPO และ margin ของไบโอดีเซลลดลงในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2564 เอาไว้ที่ 10.40 บาท อิงจาก P/E ที่ 17.0x

ผลผลิตปาล์มจะออกตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

Event

          การประชุมนักวิเคราะห์ทำให้ได้มุมมองต่อสภาวะตลาดที่เป็นลบในระยะกลาง 

Impact

ผลประกอบการใน 1Q64F จะแย่ลง QoQ

          เราคาดว่าผลประกอบการใน 1Q64 จะแย่ลง QoQ เพราะกำไรจากสต็อกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 4Q63 โดยราคา CPO ทรงตัวอยู่ในระดับสูงมากในช่วง 38-40 บาท/กก. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อเนื่องมาถึงสามสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ประเทศไทยบังคับใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลปกติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แต่อย่างไรก็ตาม ราคา CPO ขยับลดลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ 37-38 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าราคาในเดือนมีนาคมจะลดลงต่ำกว่า 35 บาท/กก. ดังนั้นบริษัทจึงไม่น่าจะมีกำไรจากสต็อกในธุรกิจไบโอดีเซลมากถึง 401 ล้านบาทเหมือนกับใน 4Q63 ซึ่งราคา CPO พุ่งสูงขึ้นจาก 23.40 บาท/กก. ในเดือนกันยายน 2563 เป็น 38.80 บาท/กก. ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิของ GGC ใน 1Q64 น่าจะลดลง QoQ ในขณะที่เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q64 จะดีขึ้นเล็กน้อย QoQ เนื่องจาก margin ของไบโอดีเซลดีขึ้น และ product-to-feed (P2F) margin ของ FA ดีขึ้น ทั้งนี้ margin ของ B100 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 4.60 บาท/กก. ในเดือนมกราคม (+7% จาก 4Q63) และ P2F margin ของ FA ฟื้นตัวขึ้นเป็น US$283/ton ในเดือนมกราคม (+11% จาก 4Q63)

เลื่อนกำหนด COD โครงการ Biocomplex เฟสแรกออกไปหนึ่งไตรมาส

          ผู้บริหารบอกว่าโครงการ Biocomplex เฟสแรกซึ่งประกอบด้วย i) โรงหีบอ้อย (cane crushing mill) กำลังการผลิต 2.4MTA, ii) โรงงาน ethanol กำลังการผลิต 600,000LPD และ iii) โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิตไฟฟ้า 85MW และไอน้ำ 475 tons/hr น่าจะต้องเลื่อนกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ออกไปจาก 4Q64 เป็น 1Q65 โดยเราคาดว่าโครงการนี้ ซึ่ง GGC และ Kaset Thai International Sugar Corporation (KTIS.BK/KTIS TB) ถือหุ้นคนละครึ่งจะทำกำไรได้ประมาณ 500 ล้านบาท (คำนวนที่ถือหุ้น 100%) แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงกำไรสุทธิของ GGC ในปี 2564 จะอยู่ที่ 629 ล้านบาท เพราะเราใช้สมมติฐานว่าโครงการนี้จะเริ่มใน 1Q65 อยู่แล้ว

Valuation & Action

          เราปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นถือ เพื่อสะท้อนถึงความคาดหมายว่าผลผลิตปาล์มจะสูงในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ราคา CPO และ margin ของไบโอดีเซลลดลงในระยะกลาง แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2564 เอาไว้ที่ 10.40 บาท อิงจาก P/E ที่ 17.0x

Risks

          ความผันผวนของราคา CPO, margin ของธุรกิจ B100 และ P2F margin ของธุรกิจ FA รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่ให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ และแพ้คดีสต็อกหายในศาลเพ่ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตั้งสำรองไว้ประมาณ 400 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์และคาดว่าจะศาลจะมีคำตัดสินออกมาใน 4Q64

          Kaweewit Thawilwithayanon

          66.2658.8888 Ext. 8847

          kaweewitt@kgi.co.th 

          ที่มา: บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ("บริษัท")  มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูลในเอกสารนี้  ("ข้อมูล")  ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ข้อมูลถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 14:52:46
  • 105

ผู้สนับสนุน