เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Talk the Walk - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 23/02/64

  • 2021-02-23 10:27:29
  • 61

Talk the Walk - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 23/02/64

Tuesday, February 23, 2021 10:19


EQUITY

SETI 

          แนวรับ =1465/1470 แนวต้าน=1485/1490

          วันนี้มองว่าตลาดแกว่งในกรอบ 1470/1485  โดยวันนี้ตลาดน่าจะมีการแกว่งตัว sideways หลังย่อลงแรง และเริ่มแสดงสัญญาณเชิงลบ ดัชนีตลาดอาจขึ้นไม่มาก มีลักษณะแกว่งตัวมากกว่า

          ระยะยาว 1-3 เดือน เป็นรูปแกว่งตัวขนาดใหญ่ (ม.ค.  มี.ค.)  ที่ 1400-1575


FUTURES


S50H21  

          คาดว่าวันนี้แกว่งตัว

          หากมากกว่า 918 จุด เปิด LONG 

          หากน้อยกว่า 910 จุด เปิด SHORT


GF10G21

          ทิศทางระยะสั้นพบการเคลื่อนไหวในรูปแบบแกว่งตัว เลือกข้างเทรดตามเงื่อนไข 

          หากมากกว่า 25820 เปิด LONG

          หากน้อยกว่า 25750 เปิด SHORT


TODAYS TOP PICKS


STOCKS 


          M

          แนวรับ=53/54  แนวต้าน=57/58 ตัดขาดทุน=52

          ราคาหุ้นมาฟื้นตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน  มีโอกาสขึ้นรอบใหม่ เลือกซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ 


          TCMC

          แนวรับ=1.99/2.00 แนวต้าน=2.2/2.3 ตัดขาดทุน=1.96

          ราคาหุ้นมาฟื้นตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน  มีโอกาสขึ้นรอบใหม่ เลือกซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ  


          TU

          แนวรับ=13.7/13.8 แนวต้าน=14.5/15 ตัดขาดทุน=13.3

          ราคาหุ้นมาฟื้นตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน  มีโอกาสขึ้นรอบใหม่ แนะซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ   


BLOCK TRADE 


          PTT(LONG) 

          open =39.5

          close=42

          stop loss = 39


          AOT(LONG)

          open =61

          close =64

          stop loss =60.25


          KBANK(SHORT)

          open =137

          close=133

          stop loss =137.5


          GPSC(SHORT)

          open =75.5

          close=72.5

          stop loss = 76


          นักวิเคราะห์:อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล

          Technical Analyst

          apisak.li@lhsec.co.th

          02 352 5160


          เสาวณีย์ เจริญสุข

          Information Support Officer


          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 10:27:29
  • 61

ผู้สนับสนุน