เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กลุ่มธนาคารพาณิชย์: แนะนำ "Neutral - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 23/02/64

  • 2021-02-23 10:29:39
  • 65

กลุ่มธนาคารพาณิชย์: แนะนำ "Neutral - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 23/02/64

Tuesday, February 23, 2021 10:24


กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (Neutral)

?          ธปท.เผยปี 63 สินเชื่อระบบแบงก์พาณิชย์โต 5.1% YoY โดยในปี 62 สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวได้ 2.0%โดยสินเชื่อธุรกิจ (สัดส่วน 64.2% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวที่ 5.4% เทียบกับปีก่อนที่หดตัว -0.8% ปัจจัยหลักจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่วนหนึ่งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการออกตราสารหนี้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ขณะที่สินเชื่อ SMEs1 หดตัวในอัตราที่ลดลงจากผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan)

?          สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค (สัดส่วน 35.8% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวที่ 4.6% ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัว 7.5% สอดคล้องกับกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยทยอยปรับดีขึ้นในทุกพอร์ตสินเชื่อในช่วง 2H63 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแนวราบที่ปรับดีขึ้นและแคมเปญการตลาดของผู้ประกอบการ

?          ระบบธนาคาร มีกำไรสุทธิในปี 63 จำนวน 146.2 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกันสำรองในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อคุณภาพหนี้ในระยะต่อไป ประกอบกับผลของฐานสูงจากรายได้จากเงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยพิเศษในปีก่อน สำหรับ  ROA ลดลงมาอยู่ที่ 0.65% จากปีก่อนที่ 1.39% และ Net Interest Margin: NIM ลดลงมาอยู่ที่ 2.51% จากปีก่อนที่ 2.73%

?          ธปท.เชื่อว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ได้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ และชะลอการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากการกันสำรองในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับผลกระทบของโควิด-19 ต่อคุณภาพสินเชื่อ

?          ทั้งนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,994.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 20.1% เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 799.1 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ 149.2% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ 179.6%


ความเห็น (ศิริพร #5156) 

?          จากรายงานตัวเลขดังกล่าวของ ธปท. ถือว่าระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอรองรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ทั้งนี้เริ่มเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่เริ่มจะฟื้นตัว วัคซีนที่เริ่มมีการฉีดกันแล้วทั่วโลก รวมถึงจะเข้ามาไทยในไม่กี่วันนี้  คงมีเพียงความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี ทางธปท.ยังคงใช้มาตรการผ่อนปรน ช่วยเหลือทั้งฝั่งลูกหนี้และฝั่งธนาคาร เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ด้วยกัน เชื่อระบบธนาคารผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารที่ระดับปานกลาง (Neutral) มองเริ่มฟื้นแต่คุณภาพหนี้อาจยังกดดัน ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นมากหลังจากมี fund flow เข้ามา หุ้นธนาคารหลายๆ ตัวเริ่มเต็มมูลค่า แต่ล่าสุดราคาเริ่มอ่อนตัวลงมา เลือกซื้อ 1) BBL (TP:151) น่าจะรับรู้กำไรจากเพอร์มาต้าแบงก์เข้ามาเต็มปีและมี coverage ratio ในระดับสูง, 2)TISCO (TP:100) ถือเป็นธนาคารที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงสุด และมี Coverage ratio ในระดับสูงสุด + คาด Dividend Yield สูง 4.7%3)KKP (TP:62.-)  ได้ประโยชน์จากบล.ภัทร ที่มีส่วนแบ่งตลาด # 1 รวมถึงวอลุ่มการซื้อขายที่เข้ามาค่อนข้างมากจาก fund flow ต่างประเทศ+ คาด Dividend Yield สูงสุดในกลุ่มราว 5.1%


          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 64

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 10:29:39
  • 65

ผู้สนับสนุน