เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SINGER ปรับกำไรขึ้นจากสินเชื่อทีเติบโตแข็งแกร่ง แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 40 บาท/หุ้น

  • 2021-02-24 00:37:08
  • 125

SINGER: เคทีบีเอสที แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 40 บาท/หุ้น

Tuesday, February 23, 2021 


Singer Thailand 

Sector: Commerce

Bloomberg ticker    SINGER TB

Recommendation      BUY (maintained)

Current price       Bt30.25

Target price        Bt40.00 (previously Bt30.00)

Upside/Downside     +32%

4Q20 ดีตามคาด, ปรับกำไรขึ้นจากสินเชื่อทีเติบโตแข็งแกร่ง

          เราคงคำแนะนำ ซื้อ แต่ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 40.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 5.4x (+3SD above 10-yr average PBV) หรือคิดเป็น 2021E PER ที่  28x (+1.5SD above 10-yr average PER) และ PEG ที่ 1.0x (2020-22E EPS CAGR ที่ 26%) จากเดิมที่ 30.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 4.8x (+2.5SD above 10-yr average PBV) โดยเป็นผลจากการปรับกำไรสุทธิ และ re-rate PBV ขึ้น เพื่อสะท้อนสินเชื่อที่ขยายตัวมากกว่าและ NPLs ที่ต่ำกว่าคาด 

          บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 4Q20 ที่ 124 ล้านบาท (+198% YoY, +6% QoQ) ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดจากรายได้จากการขายสินค้า และ GPM ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อ 4Q20 ขยายตัว +83% YoY นั้นสูงกว่าที่เราคาดที่ +65% YoY และ NPLs ที่ลดลงอย่างเหลือ 4.4% ต่ำกว่าที่คาดที่ 4.9% เราได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E/2022E ขึ้นปีละ +10%/+4% อยู่ที่ 637 ล้านบาท (+44% YoY) และ 802 ล้านบาท (+26% YoY) ตามลำดับ จากการปรับเพิ่มสินเชื่อ  รวมทั้งปรับลด NPLs และ credit cost ลง   

          ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น และ outperform SET +83%/+112% ในช่วง 3 และ 6 เดือนที่ผ่านมาจากผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวดี อย่างไรก็ตามเรายังแนะนำ ซื้อ จากสินเชื่อ C4C ที่มีโอกาสในการขยายตัวที่สูงต่อเนื่องอีกหลายปี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในอุตสาหกรรมที่ต่ำมาก (ประมาณ 0.2% ของอุตสาหกรรม) และมีเครือข่ายในการปล่อยสินเชื่อที่สูงผ่านสาขาที่มากกว่า 180 แห่ง รวมทั้งความสามารถในการรักษาระดับ NPLs ให้อยู่ในระดับที่ต่ำ ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2020 ที่ 0.15 บาท/หุ้น (XD 30 เม.ย.) 

Event: 4Q20 results review 

          กำไรสุทธิ 4Q20 ตามคาด ขณะที่สินเชื่อขยายตัวมากกว่าคาด ควบคู่  NPLs ที่ต่ำ บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 4Q20 ที่ 124 ล้านบาท (+198% YoY, +6% QoQ) ใกล้เคียงกับที่ตลาด และเราคาด จาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น +78% YoY, +23% QoQ จากการเพิ่มจำนวนพนักงานขาย, 2) Gross profit margin (GPM) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 64% (4Q19 = 58%, 3Q20 = 61%) และ 3) รับรู้รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 28 ล้านบาท (4Q19 รับรู้รายได้ 7 ล้านบาท, 3Q20 รับรู้ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาท)

          ทั้งนี้เราให้ความสนใจต่อ 1) สินเชื่อ 4Q20 ที่ขยายตัว +83% YoY, +21% QoQ ที่สูงกว่าที่เราคาดเดิม +10% จากการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (C4C) ที่เพิ่มขึ้นสูงที่ +128% YoY, +28% QoQ ส่งผลให้ 2) NPLs ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.4% (4Q19 = 9.3%, 3Q20 = 5.1%) ต่ำกว่าที่เราคาดที่ 4.9%  

Implication

          ปรับกำไรสุทธิปี 2021E/2022E ขึ้นปีละ +10%/+4% เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E/2022E เพิ่มขึ้นปีละ +10%/+4% อยู่ที่ 637 ล้านบาท (+44% YoY) และ 802 ล้านบาท (+26% YoY) ตามลำดับ โดยเป็นผลจากการปรับ 1) เพิ่มสินเชื่อขึ้นปีละ +10%/+15% เพื่อสะท้อนสินเชื่อปี 2020 ที่สูงกว่าที่คาด และการขยายสินเชื่อที่ Aggressive มากขึ้น, 2) ลด NPLs ปี 2021E/2022E ลงเป็น 3.4%/2.9% ตามสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อ C4C (สินเชื่อทีมี NPLs ต่ำโดยเปรียบเทียบกับสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 65% จากปี 2020 ที่ 52% ส่งผลให้ 3) credit cost ปี 2021E/2022E ลดลงปีละ 138 และ 23 bps (Fig. 2) 

Valuation/Catalyst/Risk

          เราปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 40.00 บาท อิง 2021E PBV 5.4x (+3SD above 10-yr average PBV) หรือคิดเป็น 2021E PER 28x (+1.5SD above 10-yr average PER) และ 2020E PEG 1.0x (2020E-2022E EPS CAGR ที่ 26.2%) จากเดิมที่ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท อิง 2021E PBV 4.8x (+2.5SD above 10-yr average PBV) โดยเป็นผลจากการปรับกำไรสุทธิปี 2021E/2022E เพิ่มขึ้น และ re-rate PBV ขึ้น ทั้งนี้เราประเมินว่า SINGER ควรที่จะเทรด premium มากขึ้นจากอดีต จากผลการดำเนินงานในอนาคตที่จะขยายตัวต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะภายหลังการปล่อยสินเชื่อ C4C ที่ช่วยคลายความกังวลต่อ NPLs ที่เพิ่มขึ้นสูงในอดีต รวมทั้งโอกาสในการขยายตัวของสินเชื่อ C4C (แบบโอน และไม่โอนเล่มทะเบียน) ที่สูงผ่านเครือข่ายสาขามากกว่า 180 แห่ง และพนักงาน direct sale ที่สูง

          Analyst: Jacqueline Nham, (Reg. no. 112603)

          ที่มา: บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้นำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-02-24 00:37:08
  • 125

ผู้สนับสนุน