เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


B52-W3 ราคาเป้าหมาย 0.17 บาท/หน่วย อิงหุ้นแม่ที่ 0.37 บาท - บล.ทิสโก้

  • 2021-02-23 15:06:17
  • 129

B52-W3: ราคาเป้าหมาย 0.17 บาท/หน่วย อิงหุ้นแม่ที่ 0.37 บาท - บล.ทิสโก้

Tuesday, February 23, 2021


ใบสำคัญแสดงสิทธิ # 3 บี-52 แคปปิตอล  B52-W3

          B52-W3 เริ่มซื้อขายวันนี้ (15 ม.ค.) ประกอบธุรกิจ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้า และบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ B52-W3 ที่ 0.17 บาท (BSM) อิงราคาหุ้นแม่ที่ 0.37 บาท โดยมีความผันผวนของหุ้นแม่ที่ 100% ในด้านของต้นทุนผู้ได้รับ B52-W3 ไม่มีต้นทุนจากการขึ้นเครื่องหมาย เนื่องจากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นในวันขึ้นเครื่องหมาย XW ในด้านความน่าสนใจในการลงทุนเรามอง B52-W3 ใกล้เคียงกับการเพิ่มทุนเนื่องอายุที่ต่ำเพียง 1 ปี และสถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ In-The-Money อยู่กว่า 48% แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพคล่องในการซื้อขายเฉลี่ยของ B52 ที่ต่ำเพียงวันละไม่ถึง 1 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ย 6 เดือน) ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่บ่อย ทำให้เรามองว่าในเชิงพื้นฐานแล้วยังขาดความน่าสนใจ ไม่แนะนำให้เข้าลงทุน 

รายละเอียดทั่วไปของ B52-W3

          จำนวนที่ออก 240.47 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันที่ 9 ธ.ค. 2020)

          อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 @ 0.25 บาท อายุ 1 ปี

          สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวในวันที่ 14 ก.พ. 2022 ซึ่งเป็นวันหมดอายุ

          ไม่ใช่ Call Warrant บริษัทไม่สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิก่อนกำหนดได้

          เราประเมินมูลค่า B52-W3 ได้ที่ประมาณ 0.17 บาท/หน่วย หากอิงความผันผวนในปัจจุบัน

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 15:06:17
  • 129

ผู้สนับสนุน