เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Bank Sector: คำแนะนำ "Neutral" - บล.เคจีไอ 23/02/64

  • 2021-02-23 11:37:44
  • 51

Bank Sector: คำแนะนำ "Neutral" - บล.เคจีไอ 23/02/64

Tuesday, February 23, 2021 11:30


Bank Sector 

Neutral Maintained 

          ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และนำสภาพคล่องส่วนเกินไปปล่อยกู้ในตลาดเงินแทน ในขณะที่สินเชื่อยังค่อนข้างทรงตัว โดยมีเพียง KTB เท่านั้นที่ยังขยายสินเชื่อใหม่ได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความคาดหมายว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม จากยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้ว และพัฒนาการด้านบวกของวัคซีนทำให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ย่อลงมาเป็นโอกาสให้เข้าซื้อได้


งบดุลธนาคารเดือนมกราคม 2564


Event

          ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจจากงบดุลของธนาคารในเดือนมกราคม 2564


Impact


มีการปรับลดพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ และเพิ่มการปล่อยกู้ในตลาดเงิน 

          จากความคาดหมายว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงขึ้น ธนาคารส่วนใหญ่จึงปรับลดพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ลง และนำสภาพคล่องส่วนเกินไปปล่อยกู้ในตลาดเงินแทน โดย BBL ลดลงมากที่สุดที่ -9% MoM และประมาณ -11% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 รองลงมาคือ SCB ที่ -7% MoM และ -13% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563, และ KBANK กับ KTB ที่ -3-4% MoM ในขณะเดียวกัน ธนาคารที่ปล่อยกู้ในตลาดเงินอย่างแข็งขันได้แก่ BBL และKTB โดยยอดปล่อยกู้ในตลาดเงินของ BBL เพิ่มขึ้นถึง 43% MoM และของ KTB เพิ่มขึ้นถึง 20% MoM 


สินเชื่อยังโตในอัตราชะลอตัว โดยขยับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

          สินเชื่อรวมโตแค่ +0.5% MoM และ +6% YoY โดยส่วนใหญ่มาจาก KTB ในขณะที่สินเชื่อของ BBL ลดลงมากที่สุด (-1.6% MoM) ส่วนของธนาคารอื่น ๆ ขยับอยู่ในช่วงแคบ ๆ การที่สินเชื่อชะลอตัว บวกกับพอร์ตการลงทุนที่ลดลง การปล่อยกู้ในตลาดเงินเพิ่มขึ้น และฐานเงินฝากที่ค่อนข้างนิ่งจะกดดัน margin ของธนาคารใน 1Q64 

 

เงินปันผลที่น่าผิดหวังจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้น 

          เนื่องจากธนาคารต่าง ๆ งดจ่ายปันผลระหว่างกาลตามคำสั่ง ธปท. เมื่อกลางปี 2563 การกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น หรืออาจจะสร้างความผิดหวังให้ตลาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับการจ่ายเงินปันผล โดย SCB ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2563 แค่ 2.30 บาท/หุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 29% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสองปีย้อนหลังที่เกือบ 50%) และต่ำกว่าประมาณการของเราที่ 3.00-3.50 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ธนาคารอื่น ๆ กำลังพิจารณาจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากอัตราการจ่ายเงินปันผล น้อยกว่า 25% ก็จะทำให้ภาวะตลาดของกลุ่มธนาคารเป็นลบได้ 


ปัจจัยลบมีน้ำหนักมากกว่า 

          ธนาคารส่วนใหญ่ยังรอดูผลกระทบจากการระบาดระลอกสองของ COVID-19 แต่จากยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้ว และพัฒนาการด้านบวกของวัคซีนทำให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ย่อลงมาเป็นโอกาสให้เข้าซื้อได้ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารที่เราแนะนำคือ KBANK และ KKP


Risks

          NPL เกิดใหม่ มากกว่า 40%, GDP อ่อนแอเกินคาดใน 4Q64, ธนาคารจ่ายเงินปันผลต่ำคาด


          Chalie Kueyen

          66.2658.8888 Ext. 8851

          chaliek@kgi.co.th

          

          ที่มา: บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ("บริษัท")  มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูลในเอกสารนี้  ("ข้อมูล")  ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ข้อมูลถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 11:37:44
  • 51

ผู้สนับสนุน