เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


COM7 ความดีงามรวมอยู่ในราคาแล้ว แนะนำ "HOLD" ราคาเป้าหมาย 50 บาท/หุ้น

  • 2021-03-05 14:20:32
  • 352

COM7: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำ "HOLD" ราคาเป้าหมาย 50 บาท/หุ้น

Friday, March 05, 2021 


Com7 PCL (COM7)

HOLD

Share PriceTHB 55.75

12m Price TargetTHB 50.00 (-8%)

Previous Price TargetTHB 45.50


ความดีงามรวมอยู่ในราคาแล้ว

Rating Change

          

ประเด็นการลงทุน

          ราคาปรับตัวขึ้นเด่น +23% นับตั้งแต่รายงานกำไร 4Q63 ที่เซอร์ไพรซ์เราและตลาด  พร้อมกับมุมมองบวกหลังการประชุมนักวิเคราะห์ที่ฉายภาพแนวโน้มปีนี้คาดกำไรเติบโตต่อ +31%YoY จากความต้องการสินค้า IT และการเปลี่ยนเทคโนโลยี 5G ที่เข้าใกล้มากขึ้น ควบคู่กับการขยายช่องทางทั้ง Online-Offline  ทั้งหมดได้สะท้อนลงบนราคาหุ้นที่ขึ้นมาเทรดบน P/E 36 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต +2SD และเทียบกับกลุ่มค้าปลีก ลดคำแนะนำเป็น ถือ   


ผลงาน 4Q63 สถิติใหม่ที่ดีเกินคาด

          งวด 4Q63 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 556 ลบ. +50%QoQ,+46%YoY ดีกว่าคาด 20% จากรายได้ +39%QoQ,+20%YoY ผลตอบรับ iPhone 12 ที่ดีกว่าคาดและทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่มีการขาย iPhone ในไทย ,อุปสงค์สินค้า IT ที่แข็งแกร่ง และมาตรการช้อปดีมีคืน ที่น่าสนใจคือ SG&A/Sale  ลดเหลือ 6.8% จากการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น หนุน NPM 4.47% ทำสถิติใหม่  ภาพรวมกำไรปีที่ผ่านมา 1,490 ลบ. +23%YoY ทำจุดสูงสุดอีกครั้ง 


คาดกำไรปี 64 ขยายตัวต่อเนื่อง +31%YoY แต่มีสามปัจจัยที่ต้องจับตา 

          ประเมินกำไรปี 2564 1,950 ลบ. +31%YoY จาก i) ขยายสาขาจาก 911 เป็น 1,000 สาขา +10%YoY ii) SSSG จากสินค้าที่ยังรอส่งมอบ และสินค้าใหม่ IoTs (Xiaomi),Gaming (Sony) iii) อัตรากำไรที่ดีขึ้นจากการประหยัดต่อขนาด ตามสัดส่วนช่องทาง Online เพิ่มขึ้น

          อย่างไรก็ดีเราเห็น 3 ประเด็นที่อาจเป็นความท้าทายของการเติบโต คือ  i) สินค้าขาดตลาดทั้ง PC-Notebook (GPU) และ Smartphone (Chipset) อาจจำกัดการเติบโตรายได้ ii) ผลตอบรับของ iPhone 13 ที่อาจไม่เท่ากับการเปิดตัว iPhone 12 จากฟังก์ชั่นใหม่ที่อาจตื่นเต้นน้อยลง (ตลาดคาดว่าสิ่งที่เปลี่ยนไป คือ ลดรอยบาก,จอ 120 Hz,เพิ่มขนาดแบตเตอรี่,ระบบกันสั่น Sensor-Shift Image ทั้ง 4 รุ่น) iii) อุปสงค์ลดลงหากไม่มีมาตรการช้อปดีมีคืน 


ปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ ปรับราคาเหมาะสมเป็น 50 บาท

          สอดคล้องกับการปรับประมาณการกำไร เราปรับราคาเหมาะสมปี 2564 ขึ้น +10% เท่ากับ 50 บ./หุ้น อิง DCF (WACC 7.3%) ราคาปัจจุบันเทรดบน P/E64 = 36 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 3 ปีย้อนหลัง +2SD และเมื่อเทียบกับกลุ่มค้าปลีก ทั้งหมดได้สะท้อนโมเมนตัมการเติบโตใน 12 เดือนข้างหน้าแล้ว ทว่าเรายังชอบการเติบโตของ COM7 ในระยะยาวที่เป็นผู้ค้าปลีกสินค้า IT ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในห่วงโซ่จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี   


          Thanatphat Suksrichavalit

          Thanatphat.S@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 5000 ext 1401


          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 5 มี.ค. 64

          บทความการวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ฝ่ายวิจัย สำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทั้งนี้การวิเคราะห์งานในฉบับนี้เป็นความเห็นของนักกลยุทธ์ที่ได้ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน - เครื่องมือด้านเทคนิค - ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไขด้านระยะเวลาการให้ความเห็นต่อการลงทุนของบทความฉบับนี้เป็นเพียงระยะสั้น 1-2 เดือน ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

 

          นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ายวิจัยสำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE Research) และฝ่ายวิจัยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Kim Eng Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทำให้คำแนะนำ และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย KELIVE Research มีวัตถุประสงค์ที่จะทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://kelive.maybank-ke.co.th ในขณะที่ KimEng Research สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kimengresearch.com.sg) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

 

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมิได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด และเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-03-05 14:20:32
  • 352

ผู้สนับสนุน