เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ ZMICO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564

  • 2021-04-07 09:21:51
  • 199

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ZMICO)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 826,868,463.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,653,736,926

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 114,746

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 826,925,836.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,653,851,672

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.50000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZMICO-W4) จำนวน 57,373

 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 114,746 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 2

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 2.70

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 08 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-07 09:21:51
  • 199

ผู้สนับสนุน