เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1

  • 2021-04-07 14:02:26
  • 248

เรื่อง                                               : กำหนดการใช้สิทธิ

วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 07 เม.ย. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                             : LIT-W1

วันใช้สิทธิ                                           : 23 เม.ย. 2564

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2564

ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                   : 4

อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                          : 2 : 1

วิธีการใช้สิทธิ                                         : 

https://www.leaseit.co.th/investor-relations/stock-information/lit-w1

บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ                           : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์     :    02-163-4260 #711, #701, #610

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                              : นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ง                                             : กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-07 14:02:26
  • 248

ผู้สนับสนุน