เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SPA ขอเลื่อนประชุมสามัญผถห.ปี 64 จากวันที่ 9 เม.ย.เป็น 30 เม.ย.นี้ หวั่นโควิด-19 ระลอกใหม่

  • 2021-04-08 10:23:23
  • 69


บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 เม.ย.2564 ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 เม.ย.2564 เวลา 10:00 น. โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-AGM) จากเดิมวันศุกร์ที่ 9 เม.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง


  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-04-08 10:23:23
  • 69

ผู้สนับสนุน