เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน แต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

  • 2021-04-29 16:48:26
  • 225

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ประกาศแต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) มีผล 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เห็นสมควรแต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานวิจัย (Executive Vice President – Research) และหัวหน้าสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการทำวิจัยมากกว่า 19 ปีในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนักวิจัย (Research Associate)  ณ EDHEC Risk Institute ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการข้อมูลตลาดทุน การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาดทุน รวมถึงข้อมูลในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ

นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University College London ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขาการเงิน จาก EDHEC (l’E’cole des hautes e´tudes commerciales du nord; Grande E´cole) ประเทศฝรั่งเศส

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เชื่อมั่นว่า นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-04-29 16:48:26
  • 225

ผู้สนับสนุน