เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ PLANET เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564

  • 2021-06-04 15:43:15
  • 174

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

(PLANET)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 250,000,000.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 250,000,000

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 124,999,997

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 374,999,997.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 374,999,997

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรให้                                          : ผู้ถือหุ้นเดิม

อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                              : 2 : 1

ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                                 : 1.50

วันจองซื้อและชำระเงิน                                 : วันที่ 13 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 07 มิ.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-06-04 15:43:15
  • 174

ผู้สนับสนุน