เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กองทุนรวมบัวหลวง ตุน TIDLOR ดันถือหุ้นเพิ่มแตะ 5.0161%

  • 2021-06-11 10:24:06
  • 179

สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้


รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (listed)

โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.539% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.539% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-06-11 10:24:06
  • 179

ผู้สนับสนุน