เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


15 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ RCI ก่อนการเพิกถอน

  • 2021-07-14 09:44:22
  • 75

เรื่อง                                               : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์                                       

  - บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI)

วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์                       : 15 ก.ค. 2564

วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                                : 16 ก.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-07-14 09:44:22
  • 75

ผู้สนับสนุน