เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCB แจงกำไร Q3/62 บันทึกกำไรพิเศษ 1.16 หมื่นลบ.

  • 2019-10-18 14:32:16
  • 1047

SCB แจงงบรวมไตรมาส3ปีนี้ กำไรโต 40.8% เหตุบันทึกกำไรจากขายไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 1.16 หมื่นลบ.-ตั้งสำรองเพิ่มเติมอีก 9.1 พันลบ.


นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) SCB เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยรายงานกําไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 14,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากกําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจปกติจํานวน

10,484 ล้านบาทและกําไรพิเศษ จากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจํานวน 11,644 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสนี้ ธนาคารได้ตั้งสํารองเพิ่มเติมอีก 9,100 ล้านบาทจากสํารองปกติที่จํานวน 6,173 ล้านบาท รวมเป็นเงินสํารองทั้งสิ้น 15,273 ล้านบาท

สําหรับเก้าเดือนแรกของ ปี 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 34,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 สินเชื่อโดยรวมมีการขยายตัวในระดับปานกลางที่ 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนสภาพ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น จํานวน 26,191 ล้านบาท

จากกลยุทธ์ของธนาคารในการบริหารความเสี่ยงและการปรับพอร์ตสินเชื่อด้วยการเพิ่มสัดส่วนของ สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ปี 2562 (ที่ไม่รวมรายการพิเศษ) ค่อนข้างทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้หลัก จากค่าธรรมเนียมสุทธิ (recurring fee) ยังคงเติบโต โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความมั่งคั่ง (wealth products)

รายได้จากการดําเนินงาน ซึ่งรวมกําไรพิเศษ) เพิ่มขึ้น 74.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจํานวน 60,452 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็น 29.1% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ เพิ่มขึ้นเป็น 3.01% จาก 2.77% ณ เดือนมิถุนายน 2562 การเพิ่มขึ้น ของสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย คุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 144% สําหรับเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.0%

นายอาทิตย์ กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3 นี้ ธนาคารมีการบันทึกกําไรที่เกิดจากการขายบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แต่เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นถึง ความจําเป็นที่จะต้องเตรียมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ธนาคารจึงได้เพิ่มระดับการตั้งสํารองเพื่อรองรับหนี้ด้อยคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกัน ธนาคารเล็งเห็น ศักยภาพในการขยายธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะจากธุรกิจความมั่งคั่ง และธุรกิจประกันชีวิตที่ธนาคารจะเริ่มต้นการ ทํางานร่วมกับพันธมิตร FWD Group ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 นี้เป็นต้นไป รวมถึงธนาคารยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้าง การเติบโตในระยะยาวให้แก่ธนาคาร

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-10-18 14:32:16
  • 1047

ผู้สนับสนุน