เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PTT ล้มโครงการถ่านหินอินโดฯ

  • 2019-10-18 14:43:32
  • 1188

PTT ล้มโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินที่อินโดฯ เหตุไม่คุ้มค่าลงทุน ปิด2บ.ย่อย PT Makassar Prima Coal- PT Cakrawala Bara 


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่า  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้รับทราบการรายงานผลการดําเนินการปิดบริษัท PT Makassar Prima Coal (“PT MPC") (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) และบริษัท PT Cakrawala Bara Borneo ("PT CBB") (บริษัท ย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินใน ประเทศอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินดังกล่าวภายหลังจากการสํารวจแล้วไม่คุ้มค่าการ ลงทุน จึงได้ดําเนินการปิดบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทาง ธุรกิจแล้ว โดยการปิดบริษัท PT MPC และบริษัท PT CBB ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562

รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการจําหน่ายไปซึ่งเงิน ลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัท ย่อยนั้น ส่งผลให้ PT MPC และ PT CBB สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-10-18 14:43:32
  • 1188

ผู้สนับสนุน