เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


รายใหญ่ ตัดขายหุ้น CRD 0.4% ฉุดสัดส่วนถือครองหลุด 5%

  • 2021-10-14 09:51:48
  • 106

สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้


รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

โดย นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.6222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-14 09:51:48
  • 106

ผู้สนับสนุน