เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นใหญ่ MVP โยนบิ๊กล็อต รวดเดียว 8.2287% หลังทำรายการเหลือ 8.2452%

  • 2021-10-14 09:43:51
  • 106

สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้


รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย นาย โอภาส เฉิดพันธุ์

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.2287% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.2452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.2287% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.2452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-14 09:43:51
  • 106

ผู้สนับสนุน