เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


โบรกเกอร์หุ้นปรับตัวภาวะแข่งดุ ลดภาระแบกรับค่าธรรมเนียมธนาคาร

  • 2019-11-29 11:40:02
  • 1072

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทั่วไปแบบแยกรายการ (Unbundled Fee) โดยแยกรายการค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานอื่นๆ อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee), ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee), ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล (Regulatory Fee) ออกจากกัน เป็นกระบวนการปกติอยู่แล้ว แต่ยังมีค่าธรรมเนียม ATS ของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทหลักทรัพย์แบกรับแทนลูกค้ามาโดยตลอด


จากการประชุมสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในวันนี้ ที่ประชุมมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวจากลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชีที่ต้องชำระราคาผ่านระบบ ATS ตามที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ให้ความเห็นว่า “การ Unbundled Fee  ในรายการที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องชำระให้แก่หน่วยงานอื่น เป็นกระบวนการปกติซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารก็เป็นรายการในลักษณะเดียวกัน และเป็นการเรียกเก็บเฉพาะลูกค้าที่มีการใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเท่านั้น เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ได้รับภาระแทนลูกค้า อีกทั้งค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Brokerage Fee ในปัจจุบันก็สามารถต่อรองได้โดยเสรีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับลูกค้าสถาบันมีรูปแบบและลักษณะธุรกิจที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโครงสร้างค่าธรรมเนียมโดยตรงได้”

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นดังนี้

รายการ

อัตรา

หน่วยงานที่เรียกเก็บ

ค่านายหน้า (Brokerage Fee)

ตามที่ บล.กำหนด

บริษัทหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมตลาดฯ (Trading Fee)

0.005%

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (Clearing Fee)

0.001%

บ. สำนักหักบัญชี

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee)

0.001%

สำนักงาน ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS (Bank Fee)

14 บาท

ธนาคารและ บ. Finnet

 

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ พี่เก๋888
  • 2019-11-29 11:40:02
  • 1072

ผู้สนับสนุน