เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


JMT เปิดผลงานQ1/65กำไรพุ่ง 29.8% ผลจากบริหารพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพดีขึ้น

  • 2022-05-13 15:19:41
  • 531


แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2565         2564

  กำไร (ขาดทุน)                               366,955      282,826

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.27         0.28

     ต่อหุ้น (บาท)            

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-05-13 15:19:41
  • 531

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน