เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


OHTL เผย Q1/65 ขาดทุนลดลงเหลือ112 ลบ. รายได้ธุรกิจโรงแรมฟื้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

  • 2022-05-13 15:18:33
  • 497


บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2565         2564

  กำไร (ขาดทุน)                             (112,251)    (155,476)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   (7.43)      (10.30)

     ต่อหุ้น (บาท)            

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-05-13 15:18:33
  • 497

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน