เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

ข่าว


AOT คาดปี 66-67 เที่ยวบินฟื้น 74% และ 99% ปริมาณผู้โดยสารฟื้น 68และ99% กลับสู่ระดับปกติก่อนเกิดโควิด-19

  • 2022-06-23 13:38:28
  • 171


รายงานข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. แจ้งว่า ได้ทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (Slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลงและปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 65 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือนตุลาคม 65 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 66) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากสมมติฐานและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจราจรทางอากาศข้างต้น ทอท.ได้จัดทำประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ฉบับเดือนมิถุนายน 65 เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน โดย ทอท.คาดว่า ในปีงบประมาณ 65 จะมีผู้โดยสารรวม 45.60 ล้านคน และปริมาณเที่ยวบินรวม 402,970 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็น 33% และ 45% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 62 (ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

สำหรับปีงบประมาณ 66 และปี 67 ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารรวม 95.70 ล้านคน และ 141.51 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็น 68% และ 99% ตามลำดับ และปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ 66 และปี 67 คาดว่ามีจำนวนรวม 664,796 เที่ยวบิน และ 892,414 เที่ยวบิน โดยฟื้นตัวคิดเป็น 74% และ 99% ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับปกติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 62 (ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-06-23 13:38:28
  • 171

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน