เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

ข่าว


BOL เปิดกำไรQ2/65 เพิ่มขึ้น 14.8% อานิสงส์รายได้ให้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้น

  • 2022-08-05 13:30:13
  • 156

 แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 2                 6 เดือน

                                      สอบทาน                    สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน

             ปี                             2565         2564         2565         2564

  กำไร (ขาดทุน)                                77,659       67,632      139,005      120,196

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    0.095        0.082        0.169        0.146

     ต่อหุ้น (บาท)            


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-08-05 13:30:13
  • 156

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน