เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว

ผู้ถือหุ้น EARTH นัดรวมตัวทวงคำตอบ ก.ล.ต.

  • 2019-03-07 15:59:53
  • 926

นายสิทธิชัย เจิดอำไพ ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย EARTH ประมาณ 100 คน นัดรวมตัวเพื่อเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอให้ ก.ล.ต.ชี้แจงมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การกล่าวโทษและปลดกรรมการ EARTH 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย EARTH ได้ทำหนังสือถึงสำนักงาน ก.ล.ต.ขอให้ชี้แจง 4 เรื่องดังนี้ คือ

1.ให้ก.ล.ต.ชี้แจงเกี่ยวกับการ กล่าวโทษและปลดกรรมการฯ EARTH กรณีสร้างหนี้เทียม โดยเปรียบเทียบ กรณีผู้ถือหุ้น EARTH ฟ้องคดีอาญาผู้บริหารแบงก์กรุงไทย เบิกความเท็จต่อศาลว่าธนาคารธนชาต เปิดเผยข้อมูล EARTH ให้ผู้บริหารแบงก์กรุงไทย เป็นเหตุให้ EARTH ถูกระงับวงเงิน ซึ่ง ก.ล.ต.ยังไม่มีการกล่าวโทษและปลดผู้บริหารแบงก์กรุงไทย

2.ขอให้ ก.ล.ต.ชี้แจงมาตรการบทลงโทษ ผู้บริหาร EARTH คดีอินไซด์หุ้น  โดยเปรียบเทียบบทลงโทษผู้บริหาร CPALL ใช้อินไซด์ซื้อหุ้น MAKRO

3.ขอให้ก.ล.ต.ทำหนังสือสั่งให้ผู้บริหารแบงก์กรุงไทย ชี้แจงการไม่ออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ให้กับ EARTH 

4.ขอให้ก.ล.ต.ชี้แจง กฎเกณฑ์ และข้อห้ามของผู้บริหารธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไปเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ต้องพึ่งเงินกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest)

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้ทำหนังสือในลักษณะเดียวกันขอให้ ก.ล.ต.ชี้แจงมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการกับ EARTH ข้างต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้นัดรวมตัวเพื่อขอคำตอบจากสำนัก ก.ล.ต.ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

  • ผู้โพสต์ areeya
  • 2019-03-07 15:59:53
  • 926