เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น CHO ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้สัตยาบันช่วยเหลือการเงินบุคคลที่เกี่ยวโยง

  • 2020-10-30 10:45:46
  • 444


คุณเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ (แถวบนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวบนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้แสวงหาโอกาสธุรกิจ โดยปัจจุบันเงินให้กู้ดังกล่าวได้รับชำระคืนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันครบถ้วนแล้ว โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้


ผู้สนับสนุน