เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)

  • 2021-04-29 17:04:42
  • 1596


รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น (กลาง) ประธานกรรมการ (รักษาการ),ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์  กิตติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (ที่ 1 จากขวา ) กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  (BEAUTY) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้คอมมูนิตี้ ถ.นวลจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ผู้สนับสนุน