เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

WP ปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างรายได้สู่ชุมชน

  • 2019-10-07 10:18:51
  • 729


บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ร่วมกับ  WP จิตอาสา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากภาครัฐ นักเรียน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปลูกป่าลดโลกร้อน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการชะลอภาวะโลกร้อน และลดวิกฤติสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่บริเวณรอบคลังก๊าซ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้


ผู้สนับสนุน