เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น OTO ไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ฟรี

  • 2021-09-22 10:45:47
  • 1536


ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม กรรมการบริหารบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) ร่วมถ่ายภาพภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (OTO-W1) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้


ผู้สนับสนุน