เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

AIRA ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565

  • 2022-05-13 09:55:16
  • 747


บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 โดยมี นายประเสริฐ    บุญสัมพันธ์ (กลางขวา) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายนพพร พิชา  รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์ ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม นางจิราพร เชมนะสิริ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายปริญญา  ไววัฒนา นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ และรศ.อัญชลี  พิพัฒนเสริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 


10 ภาพข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน