เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

QTC สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

  • 2022-09-23 16:40:01
  • 144


นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด (Q Solar 1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้มอบทุนสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาให้กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ และสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงงานนักศึกษา เรื่อง เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์  คงรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับมอบ โดยโครงงานดังกล่าวเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จทางมหาวิทยาลัยจะส่งมอบเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ ให้กับทาง Q Solar 1 เพื่อใช้งานในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง QTC และมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพในการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยสำหรับโครงการด้านวิศวกรรมในรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง


10 ภาพข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน