เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์


Smart Invest

  • 2019-06-15 06:00:01
  • 599

พารายใหญ่ลุยดงปิลันย่า

By มีตังค์ 


รอคอยกันมานานแสนนานว่าจะได้เห็นกองทุนบริหารความเสี่ยง หรือเฮดจ์ฟันด์ เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไร เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้มีการออกกองทุนประเภทนี้มาหลายปีแล้ว 

ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส  ได้เข็นกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (ASP-LEGACY-UI ) ออกมาแล้ว โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ มีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท 

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุนฯ ระบุกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ ) แน่นอน ความเสี่ยงระดับนี้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงขั้นสูงสุด (ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมี 8 ระดับ ) กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายก็ต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ไฮเน็ตเวิร์ธ และนักลงทุนสถาบัน โดยกองทุนนี้กำหนดให้จองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ที่ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท เปิดเสนอขายวันที่ 11-17 มิถุนายน นี้ 

กองทุน ASP-LEGACY-UI  มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน  และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้จะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities  Fund International L.P., Series BB (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศเบอร์มิวดา  และบริหารจัดการโดย Renaissance Technologies LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ โดยมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนไม่เกิน 25 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วยไพรเวทอิควิตี้ 

นอกจากนี้ กองทุนอ้างอิงจะทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) โดยมีเป้าหมายที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 75 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในสภาวะปกติกองทุนอ้างอิงจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ไม่ปกตินั้น แต่จะไม่ลงทุนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนแบบ Absolute returns ในสภาวะตลาดทุนที่หลากหลาย โดยการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนไปยังกองทุนอ้างอิงซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนทางเลือก (alternative investment strategies) ซึ่งรวมไปถึงกองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์ กองทุนไพรเวทอิควิตี้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเครดิตฟันด์ ซึ่งไม่อาจให้การรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การลงทุน

ย้ำจ๊ะ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ เหมาะกับคนรวย รับเสี่ยงได้สูง และมีความรู้เรื่องการลงทุนมากพอสมควร แค่นั้นยังไม่พอ ต้องมีความรู้การลงทุนในตราสารที่ซับซ้อนด้วย ว่ากันว่าเฮดจ์ฟันด์ ที่บลจ.แอสเซท พลัส ดีลมานี้ ใช้เวลาเจรจากันนานหลายเดือนกว่าจะจบ เพราะเฮดจ์ฟันด์เจ้านี้เขาเป็นเบอร์ต้น ๆของโลกเลยทีเดียว

>>กดติดตาม LINE@Share2Trade ได้ที่นี่<<

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2019-06-15 06:00:01
  • 599