เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2020-11-20 13:26:35
  • 405

8 จุดเด่นไอพีโอ JR ผู้นำวิศวกรรมระบบไฟฟ้า-สื่อสารครบวงจร

ทำความรู้จัก บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ผ่าน 8 จุดเด่น ก่อนที่ผู้นำแห่งบริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรทั้งงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายนี้จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในปลายปี 2563 นี้

 

1. ผู้นำวิศวกรรมระบบไฟฟ้า-สื่อสารครบวงจร

JR เป็นผู้ประกอบการบริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร รับงานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่นงานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า งานรื้อย้ายระบบสื่อสาร งานย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งภาครัฐ-เอกชน รวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และลูกค้าประเภทผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรมอีกมากมายหลายโครงการ 

2.ประสบการณ์ 27 ปีในวงการ

ทีมผู้บริหาร JR มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวงการระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมสูง โดยคุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ จัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 โดยเริ่มจากงานที่เน้นแรงงานในระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจึงขยับปรับเป็นงานระบบที่ต้องอาศัยองค์ความรู้วิศวกรรม

ต่อมาจึงได้เริ่มธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมระบบ รวมถึงต่อยอดไปยังงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า งานรื้อย้ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงานออกแบบในรูปแบบ Turnkey ได้ทั้งระบบ

3.ตุนงานในมือ 6.3 พันล้านบาท รับรู้ 3 ปี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีงานในมือรอรับรู้รายได้อยู่ที่ 6,386.63 ล้านบาท ทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ขณะเดียวกันยังมีการประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากระดมทุนเข้าตลาดหุ้นสำเร็จแล้ว เงินที่ได้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มศักยภาพการรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้นอีก ภายใต้ฐานะการเงินที่แกร่งกว่าเดิม 

4. แผนแม่บทนโยบายไฟฟ้าลงดินเอื้อธุรกิจ

ภายใต้แผนงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากแผนแม่บทโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินปี 2551-2565 ทำให้ JR ซึ่งมีความพร้อมในบริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบไฟฟ้า สามารถเข้าไปประมูลงานที่เกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง รวมถึงได้รับงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ

5. ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ยุค 5G  

การเข้าสู่ยุค 5G ทำจะให้มีงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมล้นตลาดเนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำเป็นต้องเร่งติดตั้งจุดกระจายสัญญาณในระยะถี่ขึ้นกว่าอดีต รวมถึงยังจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องเข้ามารองรับระบบอันทันสมัยกว่าเดิม ดังนั้นผู้รับเหมางานด้านโทรคมนาคมที่มีความพร้อมจึงมีโอกาสรับงานได้จำนวนมากในสภาวะการแข่งขันที่ลดลง

6. กำไรโตแม้เป็นช่วงโควิด-19

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม 967.60 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่ 934.17 ล้านบาท ปี 2562 อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 464.78 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 41.25 ล้านบาท 82.93 ล้านบาท 60.75 ล้านบาท และ 29.93 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนไตรมาส 3/63 มีรายได้รวม 464.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.12% จากงวดเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 127.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 33.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.60% จากงวดเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 14.70 ล้านบาท และงวด 9 เดือนปีนี้ มีรายได้รวม  929.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.87% จากงวดเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 637.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 63.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.24% จากงวดเดียวกันในปีก่อนที่ทำได้ 40.76 ล้านบาท

7.ปลอดหนี้ที่เป็นภาระดอกเบี้ยก้อนใหญ่

ด้วยการวางระบบบริหารจัดการ เน้นความเอาใจใส่ในระบบการเงินในทุกโครงการที่เข้าไปรับงาน และการมีฐานลูกค้าหลักจากภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทำให้ JR ไม่จำเป็นต้องขยายงานด้วยการก่อหนี้นำมาลงทุนก่อน อย่างไรก็ตามหนี้ที่เกิดในงบการเงินส่วนมากเป็นหนี้ทางการค้าที่บันทึกจากรายการรับรู้ล่วงหน้า มิได้มีภาระต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยแต่อย่างใด

8.  มีปันผล

JR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2020-11-20 13:26:35
  • 405

ผู้สนับสนุน