เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


สแกนหุ้น

  • 2021-01-22 15:21:15
  • 1043

ยอดหุ้นพลังงานหัวตาราง "ราคาบวก / ปันผลเด่น"

การลงทุนในไม่กี่สัปดาห์แรกของปีนี้ภาพรวมบวกสวนกระแสเงินในกระเป๋าตังค์ นั่นอาจเพราะตลาดทุนเชื่อมั่นว่าสภาพเศรษฐกิจอันย่ำแย่จวนจะถึงจุดต่ำสุดแล้วก็ได้ ดังนั้นจึงรีบดักช้อนซื้ออนาคตกันไว้ก่อน


หุ้นพลังงานเป็นอีกกลุ่มที่โดดเด่นมากๆ ช่วงต้นปีนี้ ทั้งจากปัจจัยมหภาคและปัจจัยรายตัว ทำให้มีหุ้นในกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งบวกแรง และยังมีอีกบางพวกบวกพอประมาณทว่าการปันผลที่ผ่านๆ มาจุใจน่าสะสมเช่นกัน

ยอดหุ้นพลังงานหัวตาราง (ไม่นับหุ้นประเภทกองทุน) จากข้อมูลราคาปิด ณ วันที่ 20/01/64 เทียบกับราคาปิดสิ้นปีก่อน ตัวแรงๆ 5 อันดับแรกมีดังนี้ 


จากตัวที่ราคาบวกแรง.....

อันดับ 1 คือ SKE บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน
หุ้นตัวนี้ดูงบการเงินแล้ว ลุ้นได้สูงมากว่ารวมทั้งปี 63 งบจะกระโดดแรง

อันดับ 2 คือ 7UP บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจได้แก่ สถานีบริการแก๊ส-น้ำมัน, สื่อสารโทรคมนาคม, พลังงานทดแทน, สาธารณูปโภค และกำจัดกากอุตสาหกรรม
หุ้นตัวนี้หนี้น้อย และราคามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.46 บาท ราคาตอนต้นปีจึงถือว่าถูก แต่ปัจจุบันแพงขึ้นมาบ้าง

อันดับ 3 คือ EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิต-ขายไบโอดีเซล, ทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, แบตเตอร์รี่ และยานยนต์
หุ้นตัวนี้แรงทั้งราคา และกระแสความนิยม มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ปีนี้โครงสร้างรายได้ในส่วนยานยนต์ไฟฟ้ามีโอกาสโตอย่างโดดเด่น

อันดับ 4 คือ SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจผลิต-ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
หุ้นตัวนี้นักวิเคราะห์ประเมินกำไรปกติไตรมาสแรกนี้จะเติบโตสูงตามค่าความเข้มแสงที่สูงขึ้นมาก อีกทั้งที่ประเทศเวียดนามกระแสลมแรงกว่าปกติ รวมทั้งรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม

และ
อันดับ 5 คือ BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
หุ้นตัวนี้ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่มีสัญญาณฟื้นตัวบ้างแล้ว และในโครงสร้างรายได้ยังได้ประโยชน์เต็มที่จากธุรกิจไฟฟ้าที่กำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากตามกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่
BCP ถือหุ้นอยู่ใน BCPG ถึง 70% ซึ่งเพียงแค่ 9 เดือนแรกของปีก่อน BCPG ก็มีกำไรสุทธิสูงถึง 1,601.55 ล้านบาทแล้ว และในปีนี้ยังมีโอกาสได้โครงการเพิ่มเติมเข้ามาอีก

ส่วนยอดหุ้นพลังงานหัวตาราง (ไม่นับหุ้นประเภทกองทุน) ที่มีเงื่อนไขคือ 1.ราคาหุ้น (Capital Gain) ยังเพิ่มขึ้นได้จากสิ้นปีก่อน แล้วก็ 2. มีจ่ายปันผลตอบแทนดีอีกด้วยในปีที่ผ่านมา 5 อันดับแรกโดดเด่นด้านปันผลเทียบกับราคาหุ้นมีดังนี้ 


จากตัวที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูง.....

อันดับ 1 คือ TAE บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบผลิตและจำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
หุ้นตัวนี้ปันผลออกมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับในปี 63 รวมถึง 0.205 บาทต่อหุ้น (0.15 บาท 0.055 บาท)
กำหนดนโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 

อันดับ 2 คือ AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าถ่านหิน และโลจิสติกส์ประเภทขนส่ง
หุ้นตัวนี้ปันผลออกมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับในปี 63 รวมถึง 0.09 บาทต่อหุ้น
กำหนดนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท

อันดับ 3 คือ TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง, พลังงานเชื้อเพลิง RDF และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ NGV
หุ้นตัวนี้ปันผลออกมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับในปี 63 รวมถึง 0.32 บาทต่อหุ้น
กำหนดนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

อันดับ 4 คือ SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันโดยจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรม และแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอด
หุ้นตัวนี้ปันผลออกมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับในปี 63 รวมถึง 0.13 บาทต่อหุ้น
กำหนดนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม

และ
อันดับ 5 คือ WP บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดหา จำหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หุ้นตัวนี้ปันผลออกมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้รับในปี 63 รวมถึง 0.25 บาทต่อหุ้น
กำหนดนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ 

อีกทั้งหมวดหุ้นกลุ่มพลังงานใน SET ก็ยังมีหุ้นประเภทกองทุน
ซึ่งปกตินักลงทุนมักคาดหวังปันผลเป็นหลัก ทว่าในแง่ราคาถ้ามันปรับขึ้นดีก็ย่อมเป็นเรื่องดีเช่นกัน หุ้นประเภทนี้ที่อยู่ในหมวดแก่


ตามตารางข้างต้นตัวที่มี Dividend Yield มากๆ กลับไม่ได้เป็นตัวที่ผลตอบแทนราคาหุ้นล่าสุดเมื่อเทียบกับต้นปีดีนัก 

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้ลงทุนหุ้นประเภทกองทุนเหล่านี้มักจะถือยาวตั้งแต่ตอนเปิดขายกองครั้งแรกอยู่แล้ว ดังนั้น Dividend Yield อาจไม่ได้สะท้อนผลตอบแทนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ได้จริงๆ
ส่วนจะเข้าซื้อตอนนี้ ก็ไม่แน่ว่าในปีต่อๆ ไปจะปันผลคุ้มหรือไม่อีกด้วย ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายตัวไป

ตัวแรก KBSPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
มีผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นโยบายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ 

ตัวที่ 2 EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นโยบายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้

ตัวที่ 3 BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
มีผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
นโยบายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง

ตัวที่ 4 ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
มีผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

และ
ตัวที่ 5 SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
มีผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
สำหรับตัวที่ 5 นี้ค่อนข้างพิเศษที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับหุ้นดังในตำนานอย่าง SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งราคาหุ้นก็ร้อนแรงพอตัว ราคาปิด ณ วันที่ 20/01/64 อยู่ที่ 1.03 บาทบวกจากราคาต้นปีได้ 7-8 % และมีปันผลแล้ว เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าทดแทนที่กำไรเติบโตได้มั่นคงหลังมีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเมื่อหลายปีก่อน

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-01-22 15:21:15
  • 1043

ผู้สนับสนุน