เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


สแกนหุ้น

  • 2021-02-05 17:18:19
  • 1417

10 หุ้นกำไรสูงสุดยอด

Net Profit Margin หรือ อัตรากำไรสุทธิ  คือ กำไรสุทธิหลังหักภาษีและต้นทุนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว หุ้นกำไรสูงสุดยอด 10 อันดับแรกจากข้อมูลจากงบการเงิน 9M/2020 ในกระดาน SET (ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเป็นบริษัทที่มีปันผลด้วย) ได้แก่

1. INTUCH 69.37 %
2. SF 56.70 %
3. TCAP 54.81 %
4. SPCG 53.91 %
5. TTW 47.56 %
6. SPI 45.36 %
7. BCPG 43.38 %
8. THANI 43.23 %
9. BFIT 43.08 %
10. EP 41.28 %

จำแนกข้อมูลและตัวเลขทางการเงินที่น่าสนใจในแต่ละบริษัทได้ดังนี้
INTUCH
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ
หมายเหตุ : NPM คือ Net Profit Margin
 
SF
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
 
TCAP
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน  2) ธุรกิจสนับสนุน 
 
SPCG
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2) ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร 3) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 4) ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า


TTW
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยบริษัทดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบริษัทย่อยดำเนินการในเขต จ. ปทุมธานี

 
SPI
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ทำธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
 
BCPG
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน


THANI
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว


BFIT
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจเงินทุน


EP
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ

หมายเหตุ : ทั้ง 10 อันดับอิงข้อมูลจากงบการเงิน 9M/2020 โดยไม่นับรวมบริษัทที่ไม่มีปันผล
  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-02-05 17:18:19
  • 1417

ผู้สนับสนุน