เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2021-02-16 09:08:50
  • 660

9 จุดเด่นไอพีโอ TQR นายหน้าประกันภัยต่อ

ทำความรู้จัก บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ผ่าน 9 จุดเด่น ก่อนที่ไอพีโอธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อหนึ่งเดียวของคนไทยจะเข้าซื้อขายบนกระดานในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งแรก 17 ก.พ.นี้ 

 

1. เจ้าตลาดนายหน้าประกันภัยต่อ
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมี TQR เป็นเพียงผู้ประกอบการไทยเจ้าใหญ่รายเดียวที่ครองตลาดนี้ด้วยส่วนแบ่งตลาด 12.2% ของเบี้ยประกันภัยต่อรวม 5.3 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3/2563) ขณะที่ผู้ประกอบการคู่แข่งรายอื่นๆ ล้วนเป็นต่างชาติมีฐานลูกค้ากระจายกันไป
TQR ให้บริการเป็นนายหน้าในการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) ด้วยการให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย เพื่อจัดหาประกันภัยต่อที่เหมาะสมจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

2.ผู้บริหาร-ทีมงาน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านประกันภัยและประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR เคยเป็นหนึ่งในทีมบริหารธุรกิจประกันภัยต่ออันดับ 1 ของประเทศ ก่อนที่ภายหลังจะมาเริ่มต้นทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อคือ บริษัท ทีคิวอาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในปี 2555 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด เมื่อปี 2558 และกลายเป็น บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน
ในอีกด้านหนึ่ง นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอีกด้วย 

3. มีสินค้าทั้งครอบคลุมและแตกต่าง
TQR เป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไปในสัญญาได้แก่ กลุ่มประกันภัยรถยนต์ กลุ่มประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน กลุ่มอุบัติเหตุ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการเงิน กลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
อีกทั้งยังมีบริการนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน โดยเป็นมากกว่านายหน้าตัวกลางธรรมดาเนื่องจากเป็นเจ้าแรกที่มีทีมวิจัยเป็นของตนเอง จึงสามารถให้คำปรึกษาและประสานงานในด้านประกันภัยรูปแบบพิเศษทั้งในและต่างประเทศได้เสมอ

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า 
บริษัทประกันชั้นนำในประเทศต่างไว้วางใจเป็นลูกค้า TQR ต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศก็ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดเช่นกัน
การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งหลายรายเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว
ส่วน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM) แม้จะมีรายนามผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนหนึ่งถือหุ้นลงทุนอยู่ใน TQR ทว่าทั้ง 2 กิจการต่างมีนโยบายการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน ด้วยความชำนาญเฉพาะทางแยกกัน และมิได้มีรายการระหว่างกัน แต่ประการใด  

5. โควิด-19 กลายเป็นโอกาส
ในปีที่ผ่านมาจวบกระทั่งปัจจุบันอันเป็นช่วงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กระทบต่อเกือบทุกธุรกิจ แต่ในแวดวงประกันภัยสุขภาพกลับมียอดเติบโตจากความตื่นตัวของประชาชน
ดังนั้น เมื่อบริษัทประกันมียอดขายในส่วนนี้ล้นก็จำเป็นต้องเลือกทำประกันภัยต่อ จึงเป็นโอกาสของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อเช่นกัน
ทั้งนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยระบุจากข้อมูล มกราคม-ตุลาคม 2563 พบว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การประกันภัยสุขภาพเติบโตเพิ่มขึ้น 60%  ยอดขายประกันภัยโควิดมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 4,102.5 ล้านบาท มีจำนวนกรมธรรม์รวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านกรมธรรม์

6. อัตรากำไร-กำไรสุทธิสูงต่อเนื่อง
จากงบการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560-2562 ความสามารถทำกำไรสุทธิอยู่ที่อัตรา 22.50 %, 21.39 %, 33.24 % และงวด 9 เดือนปี 2563 อยู่ที่อัตรา 42.76 %
ขณะที่ ตัวเลขกำไรบรรทัดสุดท้ายก็สูงขึ้นชัดเจนโดยต่อเนื่อง ปี 2560-2562 อยู่ที่ 23.62 ล้านบาท, 32.88 ล้านบาท, 44.04 ล้านบาท และเพียง 9 เดือนปี 2563 อยู่ที่ 68.62 ล้านบาทแล้ว

7. ไม่มีหนี้สินที่เป็นภาระ
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งปลอดภาระหนี้จากสถาบันการเงิน สะท้อนมายังอัตราส่วนทางการเงินด้วยหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ในงบการเงินสิ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 1.03 เท่า เท่านั้น
และมีโอกาสสูงที่จะลดลงต่ำกว่า 1 เท่าหลังได้รับเงินระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai

8. อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต
อัตราส่วนเบี้ยประกันต่อจีดีพี ของประเทศไทยยังต่ำเพียง 5.27 % เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเช่น สิงคโปร์ที่ 7.82 % หรือ ไต้หวัน 20.88 %
อีกทั้งจากข้อมูลของประเทศไทยเราเอง แนวโน้มจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทุกประเภทก็เป็นทิศทางขาขึ้น ค่าเฉลี่ยรายปีตั้งแต่ 2558 - 2562 เติบโตอยู่ที่ 3.96%

9. มีปันผล
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 

ทั้งนี้ TQR เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 26.09  ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ให้จองในราคาหุ้นละ 5.10 บาท ระหว่างวันที่  9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว คาดจะเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 17 ก.พ. 2564 
วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการประมาณ 20 ล้านบาท  โดยใช้ในโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และ เงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-02-16 09:08:50
  • 660

ผู้สนับสนุน