เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-02-17 11:13:03
  • 1630

“คีรี กาญจนพาสน์” ซื้อหุ้น BTS เพิ่ม ดักปันผลระหว่างกาล 385 ลบ.

เข้าสู่โค้งสุดท้ายการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย และการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563 ซึ่งฝ่ายวิจัยบล.เอเซียพลัส ( ASPS) ประเมินกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนทั้งปี 2563 อยู่ที่ 5.18 แสนล้านบาท ( EPS 47.11 บาท/หุ้น ) 


ขณะที่มองแนวโน้มกำไรปี 2564 ฝ่ายวิจัยฯประเมิน Downside มีไม่มากนัก แม้ประเด็น COVID-19 ยืดเยื้อ เพราะ 4 Sector ที่โดนผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVIDในรอบแรก ในภาวะปกติมีสัดส่วนกำไรรวมกันประมาณ 4% ของทั้งตลาดเท่านั้น ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ และขนส่งและโลจิสติกส์ 

โดยภาพรวมยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564ที่ 7.19 แสนล้านบาท คิดเป็นEPS อยู่ที่ 65.04 บาท/หุ้น (เพิ่มขึ้น 38%yoy) และคาดว่า SET Index ยังมีช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะถัดไป และมองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ไว้ที่ 1500-1530 จุด และกลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นปันผลสูงที่คาดกำไรปีนี้โตเด่น 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในงวดผลการดำเนินงานวันที่1 เมษายน  2563 - 30 กันยายน 2563 จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BTS ประกอบด้วย 

รายชื่อ จำนวน(หุ้น)%การถือหุ้น
คีรี กาญจนพาสน์2,560,441,05219.45
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,251,543,8229.51
UBS AG SINGAPORE BRANCH830,527,9736.31
กวิน กาญจนพาสน์602,934,5954.58
สำนักงานประกันสังคม447,709,9003.40

จากข้อมูลดังกล่าว หากนำมาคำนวณกับเงินปันผลระหว่างจะพบว่า "คิรี กาญจนพาสน์" จะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่ารวม 384.06 ล้านบาท  ขณะที่"กวิน กาญจนพาสน์"บุตรชาย จะได้รับเงินมูลค่ารวม 90.44 ล้านบาท

นอกจากนี้หากพิจารณาการถือครองหุ้นในครั้งก่อน  ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จะพบว่า "คิรี กาญจนพาสน์" ได้มีการทยอยซื้อหุ้น BTS เพิ่มขึ้นจาก 2,058.44 ล้านหุ้นเป็น 2,560.44 ล้านหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 502 ล้านหุ้น ขณะที่บุตรชาย ยังคงถือในสัดส่วนที่เท่าเดิม ขณะที่สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเช่นกัน จากเดิมถือ 343.20ล้านหุ้นเป็น 447.70 ล้านหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 104.50 ล้านหุ้น 

รายชื่อ จำนวนก่อน (ล้านหุ้น) ปัจจุบัน (ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้น (ล้านหุ้น) 
คีรี กาญจนพาสน์2,058 2,560502
กวิน กาญจนพาสน์6026020
สำนักงานประกันสังคม343447104

ปัจจุบัน "คีรี กาญจนพาสน์" มีการพอร์ตลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 3 บริษัท ประกอบด้วย หุ้น BTS, BTSGIF,VGI โดยมีมูลค่าการถือครองรวม 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีหุ้นในพอร์ตจะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง และในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นก็น่าจะพอประเมินได้ว่าในแต่ละปี "คีรี กาญจนพาสน์" น่าจะได้รับเงินสดจากเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาทต่อปี

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-02-17 11:13:03
  • 1630

ผู้สนับสนุน