เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2021-04-27 11:50:10
  • 411

9 จุดเด่นไอพีโอ PROEN หุ้นเทคโนโลยี High Growth

ทำความรู้จัก บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้นำในการให้บริการธุรกิจเทคโนโลยี และการสื่อสาร ผ่าน 9 จุดเด่น ก่อนที่น้องใหม่หุ้นดาวรุ่งไอทีรายนี้จะระดมทุนเข้าเทรดบนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงปลายเดือนเมษายน 2564


1. ครบวงจรงานบริการเทคโนโลยี-สื่อสาร

PROEN ดำเนินธุรกิจ 2 กลุ่ม ได้แก่

- ธุรกิจเทคโนโลยี-การสื่อสาร และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์  อีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ IDC หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ ICT

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้บริการงานก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จ

2. ประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ

ก่อตั้งกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2540 มุ่งเน้นทางด้าน Internet Data Center ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการเต็มรูปแบบรายแรกๆ ในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

ผู้บริหารและทีมงานต่างสั่งสมและต่อยอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ได้รับการยอมรับจากบรรดาคู่ค้าระดับโลก กระทั่งปัจจุบันปี 2564 นี้ PROEN ยังคงก้าวต่อไปด้วยศักยภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมฐานะการเงินอันแข็งแกร่ง 

3. เชื่อมโยงแบนด์วิดท์มากที่สุดในประเทศไทย

PROEN Data Center คือผู้ให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยง แบนด์วิดท์ภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) มากที่สุดในประเทศไทย การันตีความเสถียรและ การบริการ ด้วยลูกค้าชั้นนำในกลุ่ม Streaming Content, Broadcast, Video Online และ Game Online เลือกใช้บริการ

4. มาตรฐานระบบขั้นสูง

Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก เป็นศูนย์กลางระบบอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย เป็นจุดเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วทันใจ มีเสถียรภาพสูงสุด แบนด์วิดท์เร็วที่สุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 และ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยระบบ Data Center เทียบเท่ามาตรฐาน Tier III

5. เป็นตัวแทนสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำโลก

PROEN เป็นคู่ค้าและพันธมิตรสำคัญกับผู้ประกอบการไอทีรายใหญ่ของโลกหลายแบรนด์ในรูปแบบทางการได้แก่

- FORTINET

- CISCO

- Nexusguard 

- VMware 

- DELLEMC

- Huawei

- Palo Alto

6. ธุรกิจดาวรุ่ง-อนาคตไกล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเป็นไปได้ก่อให้เกิด New Normal  อันจะทำให้องค์กร หรือบริษัทเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาเป็นระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทำงานในรูปแบบ Work From Home ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ออนไลน์ ที่ต้องมีระบบการสั่งจ่ายชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มาจาก Data Center และระบบ Cloud ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในการสร้างรายได้ของ PROEN

7. ผลประกอบการขยายตัวสวนวิกฤตเศรษฐกิจ

ในช่วงปี 2561 - 2563 รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 11.9%

ส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2561 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 33.9 % ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2561-2563 อัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย 15.9%

8. เร่งสร้างการเติบโตหลังระดมทุน

PROEN มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 86 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.2% ของจํานวนหุ้นที่ออก และเรียกชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้  มีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นไอพีโอ

โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน นี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ในวันที่ 29 เมษายน 2564  ในหมวดธุรกิจ เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการด้าน ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง และชำระหนี้สถาบันการเงิน

9. มีปันผลดึงดูดใจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-04-27 11:50:10
  • 411

ผู้สนับสนุน