เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-04-30 10:37:56
  • 998

"วายุภักษ์" ขาดทุนอุ้ม "THAI" ใครรับผิดชอบ

By Mr.Data

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เริ่มออกอาการหนีตาย รินขายหุ้น บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (THAI) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำนวน 6.74 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.3088% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา


โดยภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จะเหลือสัดส่วนการถือครองหุ้น THAI จำนวน 325.96 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.9335% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อนุญาตให้เปิดซื้อขายหุ้น THAI ได้ชั่วคราว เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.-17 พ.ค. 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อขายด้วยบัญชี cash balance หรือบัญชีเงินสดเท่านั้น

เนื่องจาก THAI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ THAI

ถือเป็นความผิดพลาดอันมหันต์ ที่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย ที่เข้าไปโอบอุ้ม THAI ในช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในช่วงกลางปี 2563

โดยกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เข้าไปซื้อหุ้น THAI จากกระทวงการคลัง จำนวน 69,193,870 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% ที่หุ้นละ 4.03 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า 278.85  ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท ในวันที่ 22 พ.ค.2563 เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้น THAI ของกระทรวงการคลังต่ำกว่า 50% ก่อนยื่นฟื้นฟูกิจการ 

มาถึงวันที่ 28 เม.ย.64 ราคาหุ้น THAI อยู่ที่ 2.04 บาท ขาดทุนเกือบ 50% 

ก่อนหน้า ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ตั้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจ โดยระบุว่า การที่กระทรวงการคลังให้กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ซื้อหุ้น THAI ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือประชาชนทั่วไปที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

มาถึงวันนี้...ผู้จัดกองการกองทุนวายุภักษ์ คงต้องเตรียมคำตอบ ผู้ถือหน่วยลงทุนกันให้ดี หลังเข้าไปอุ้ม “การบินไทย” ที่ถมเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม ที่นับเวลาถอยหลังเทรดสั่งลาถึงวันที่ 17 พ.ค.นี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@03 ก.ค. 2563)จำนวนหุ้น%
1.กระทรวงการคลัง1,044,737,19147.86
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)186,513,8178.54
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)186,513,8178.54
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด56,069,3822.57
5.ธนาคาร ออมสิน46,409,8852.13
6.นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน42,159,9001.93
7.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED23,195,2711.06
8.นายธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ20,000,9000.92
9.นายวิชัย คณาธนะวนิชย์13,225,5000.61
  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2021-04-30 10:37:56
  • 998

ผู้สนับสนุน