เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


สแกนหุ้น

  • 2021-07-16 11:52:57
  • 2294

30 หุ้น mai น่าสนใจ ราคาถูกด้วยค่า PEG

ในห้วงเวลาที่กระดานหุ้น SET ผันผวนยากเดาทิศทาง หุ้นหลายตัวใน mai ต่างทยอยสร้างสีสันซึ่งในภาพรวมๆ ตลาดมีการเลือกลงทุนเป็นรายตัวมากขึ้น และหุ้นจำนวนหนึ่งในกระดานที่เล็กกว่านี้มีความน่าสนใจทั้งในเชิงความเสี่ยงต่ำและค่าอัตราการเติบโต

โดยปกติแล้วนักลงทุนจะคุ้นตากับคำว่า PE หรือ P/E Ratio ซึ่งก็คือ อัตราส่วนทางการเงินใช้เพื่อหาว่าหุ้นตัวนั้นราคา “ถูก” หรือ “แพง” มีสูตรการคำนวณคือ เอาราคาปิดหุ้นล่าสุดบนกระดาน มาหารด้วย กำไรต่อหุ้น (อาจใช้เป็น 4 ไตรมาสล่าสุด หรือบางสูตรก็เอากำไรคาดการณ์เต็มปีมาคำนวณ) 

ผลลัพท์ที่ได้ก็เอามาเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน ถ้าใครค่ามากกว่าก็เสี่ยงมากกว่า แต่ที่ต้องจำให้แม่นคือ ไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดี แค่หมายถึงราคาหุ้นวันนี้เป็นอย่างไรเท่านั้น

ทว่าการใช้ค่า P/E หลายๆ คนก็กังขาความแน่นอนจากข้อจำกัดเรื่องแนวโน้มการเติบโตซึ่งก็ย่อมมีผลต่อราคาหุ้นด้วย ในความเป็นจริงหุ้น 2 ตัว แม้ค่า P/E จะเท่ากัน แต่ความน่าซื้ออาจไม่เท่ากันก็ได้ ดังนั้นอีกสูตรคำนวณเกี่ยวกับหุ้นที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับและนิยมใช้เช่นกันคือการหาค่า PEG  Ratio ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง “ศักยภาพในการเติบโต” ด้วย

อ้างอิงจาก บทความความรู้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อธิบาย สูตร และการใช้ PEG โดยละเอียดไว้ว่า

PEG Ratio คำนวณจากการใช้อัตราการเติบโตของกำไร (Earnings Growth) ของบริษัทเพิ่มเข้ามาในการคำนวณ ซึ่งค่านี้สามารถหาได้จากการนำค่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา   

สูตร PEG Ratio = P/E Ratio / Earnings Growth

วิธีการหาค่า PEG Ratio มี 2 ขั้นตอน เริ่มจากหาค่า P/E Ratio (ราคาหุ้นหารกำไรต่อหุ้น) จากนั้นก็หาค่า PEG Ratio

ยกตัวอย่าง

หุ้น SHARE ราคา 10 บาท กำไรต่อหุ้น 2 บาท โดยประเมินว่าจะมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) 5%

หุ้น TRADE ราคา 20 บาท กำไรต่อหุ้น 2 บาท โดยประเมินว่าจะมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) 20%

จากตัวอย่าง หุ้น SHARE มีค่า P/E Ratio ระดับ 5 เท่า (10 หาร 2) มีค่า PEG Ratio ระดับ 1 เท่า (5 หาร 5) ส่วนหุ้น TRADE มีค่า P/E Ratio ระดับ 10 เท่า (20 หาร 2) มีค่า PEG Ratio ระดับ 0.5 เท่า (10 หาร 20)  

หากพิจารณาเพียงค่า P/E Ratio นักลงทุนจะมองว่าหุ้น TRADE มีราคาแพงเกินไป แต่หากนำอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นเข้ามาคำนวณ พบว่าหุ้น TRADE มีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า

PEG Ratio มีค่าเท่ากับ 1 เท่า หมายความว่าราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้เหมาะสม ถ้า PEG Ratio มากกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นมีราคาซื้อขายที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสม (Overvalued stock) หรือตลาดโดยรวมคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในอนาคตของหุ้นตัวนั้นว่าน่าจะสูงกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดคะเนไว้ในปัจจุบัน 

และถ้า PEG Ratio มีค่าน้อยกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ที่หุ้นตัวนั้นมีราคาซื้อขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือตลาดโดยรวมไม่เชื่อว่าบริษัทจะมีอัตราการเติบโตของผลกำไรตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณการไว้

โดยปกติหุ้น Undervalue มักจะมี PEG Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่า เนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังในผลกำไรของหุ้นนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดโดยรวมยังไม่ได้รับรู้ถึงศักยภาพการเติบโตของผลกำไรดังกล่าว 

สรุปแล้วหากหาหุ้นด้วยการใช้ PEG Ratio ค่าที่ออกมาควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า 1 แต่ไม่ควรติดลบ


ย้อนกลับมาพิจารณาหุ้นต่างๆ ในกระดาน mai ทั้ง 200 ตัวเศษ ล่าสุดจากที่สามารถคำนวณค่าได้พบมีจำนวน 30 ตัวจากราคาปิดวันที่ 15 ก.ค. 2564 ที่อัตราส่วน PEG ต่ำกว่า 1 และไม่ติดลบดังนี้

 หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเรียงตามชื่อหมวดอุตสาหกรรม
XO DOD MOONG OCEAN BROOK ADB BM COLOR KUMWEL KWM MBAX MGT PIMO PJW PPM TPAC YUASA ZIGA KUN STI AIE AKP ARIP ETE PHOL SONIC TNDT TNP ICN SPVI

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-07-16 11:52:57
  • 2294

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน