เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-09-15 11:32:13
  • 2195

“ประทีป” ควง บ.ย่อย SPALI ทุ่มเกือบพันล.โกยหุ้น RATCH

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปี2564 แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังสามารถรักษาฐานไว้ที่ระดับ 1,600จุดได้อย่างต่อเนื่อง และต้องยอมรับมีปรากฏการณ์อีกอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย มีการรุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าในรูปแบบของการผนึกพันธมิตรใหม่ หรือ การเพิ่มทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำเงินมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯเติบโตในอนาคต  


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เป็นหนึ่งในบริษัทฯที่ประกาศแผนเพิ่มทุนขนาดใหญ่ พร้อมกับแผนการลงทุนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร หรือการแตกไลน์ไปในธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจสุขภาพ  ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยมีแผนจะใช้เงินลงทุนกว่า 4-5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น น่าจะสะท้อนได้ว่าการโหมการลงทุนในครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ 

ขณะเดียวกันยังพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ เมื่อ RATCH ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ล่าสุด ณ วันที่ 8 ก.ย. 2564 พบว่า "ประทีป ตั้งมติธรรม" และบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทศุภาลัย จำกัด(มหาชน) หรือ SPALI ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น จากเดิมที่ไม่เคยปรากฏว่า มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นติด 1 ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่  ซี่งรายชื่อผู้ถือหุ้น RATCH  ณ 8 ก.ย. 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อ จำนวน (หุ้น)% การถือครอง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,00045
ไทยเอ็นวีดีอาร์77,276,8965.33
สำนักงานประกันสังคม67,913,7004.68
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย56,792,500 3.92
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES37,855,1652.61
มิน เธียรวร20,076,200 1.38
STATE STREET EUROPE 12,880,9590.89
ประทีป ตั้งมติธรรม1,888,6000.82
ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์8,036,3000.55
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 7,068,7500.49
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย7,068,7500.49

จากข้อมูลดังกล่าว หากนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวราคาหุ้น RATCH ในช่วงการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน คือช่วงเมื่อเดือนมี.ค. 2564 จนถึงเดือน ก.ย. 2564 จะเห็นว่า ราคาหุ้นเคยปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 53.75 บาท และราคาต่ำสุดที่ 42 บาท ดังนั้น เมื่อนำจำนวนหุ้นที่"ประทีป ตั้งมติธรรม"และบริษัทศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ถือครอง จะพบว่ามูลค่าเงินที่ใช้ในการลงทุนเข้ามาถือหุ้นในครั้งนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นใหม่ทั้ง 2 ราย ยังได้รับสิทธิ์เงินปันผลระหว่างกาลที่ RATCH จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 23 ก.ย. 2564 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นใหม่ จะเป็นเพียงการลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว ตลอดจนจะมีความร่วมมือทางธุรกิจกันหรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไป รวมทั้ง RATCH ยังมีประเด็นเรื่องการเตรียมแผนการขายหุ้นเพิ่มทุนก้อนใหญ่ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 769,230,770 หุ้น (ที่สัดส่วนอย่างน้อย 1.885 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท หรือราคาเพิ่มทุนเท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ โดยมีการคาดการณ์ว่า บริษัทฯน่าจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2021-09-15 11:32:13
  • 2195

ผู้สนับสนุน