เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


ส่องหุ้นร้อน

  • 2021-09-15 17:23:28
  • 99

STARK ส่องหุ้นร้อน 15 ก.ย. 64


ราคาหุ้นของ STARK ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 4.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.18 บาท (4.17%) โดยมีประเด็นเรื่องความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,241 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจะนำเงินไปชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินหรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงใช้ชำระคืนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่ม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ


  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2021-09-15 17:23:28
  • 99

ผู้สนับสนุน