เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-11-17 10:30:20
  • 627

จับตา “หมอพงศ์ศักดิ์” ควัก 270 ลบ. ใช้สิทธิ์เพิ่มทุน SINGER-JMT


ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน 2564 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1,638.73 จุด เพิ่มขึ้น0.94% ซึ่งดัชนียังคงแกว่งตัวในลักษณะทรงตัวมากกว่า เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ในเชิงบวกเข้ามาสนับสนุนให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อไป โดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหุ้นที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุด 5.53% นำโดยหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่หุ้นSVI ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 61.61% 


ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน 2564 มีหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายXR เพื่อรับสิทธิ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นเดิม เฉพาะการเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นสามัญ  มีจำนวน 2 บริษัทประกอบด้วย 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SINGER โดยบริษัทฯกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงระยะเวลาจองซื้อวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดสรรหุ้นจำนวน 96,341,464 หุ้น ในอัตราส่วน5.259 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 36.3005 บาท

หุ้นบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) JMT โดยบริษัทฯกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ช่วงระยะเวลาจองซื้อวันที่ 14-20 ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดสรรหุ้นจำนวน 240,963,856 หุ้น ในอัตราส่วน 4.67435 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ41.50 บาท  

เมื่อพิจารณารายชื่อโครงสร้างสร้างผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อล่าสุดพบว่า น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี นักลงทนรายใหญ่ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของทั้ง 2 บริษัท 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น SIGER ล่าสุดประกอบด้วย 

รายชื่อ จำนวน(หุ้น) %การถือครอง 
เจ มาร์ท 175,499,74034.64
เชาว์ การะ20,720,900 4.09
กุลิสรา การะ19,763,7003.90
สถาพร งามเรืองพงศ์18,936,7003.74
มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์14,854,5002.93
ไทยเอ็นวีดีอาร์13,670,1582.70
รวิสรา งามรุ่งศิริ9,091,0001.79
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING7,930,0001.57
สันติ โกวิทจินดาชัย7,140,0001.41
น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 7,000,0001.38

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น JMT ประกอบด้วย 

รายชื่อจำนวน(หุ้น) %การถือครอง 
เจ มาร์ท607,222,22653.91
ไทยเอ็นวีดีอาร์ 52,094,8894.63
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา34,335,3103.05
น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 25,000,0002.22
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES20,400,813 1.81
MR. NAPHAT PANCHAKUNATHORN 12,500,0001.11
พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา12,226,900 1.09
สมควร ชูวรรธนะปกรณ์10,100,8120.90
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล70/307,567,0000.67
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว7,418,5000.66

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือบุคคลดังกล่าวจะใช้สิทธิ์ในการรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือไม่ โดยหาก หมอพงศ์ศักดิ์จะใช้สิทธิ์จะต้องในใช้เงินมูลค่าประมาณ 270 ล้านบาท โดยในส่วนหุ้นเพิ่มทุน SINGER จะใช้เงินลงทุนประมาณ 48 ล้านบาท และหุ้นJMT จะต้องใช้เงิน 221 ล้านบาท หากคำนวณตามสัดส่วนการถือครองหุ้นและราคาหุ้นเพิ่มที่มีการจัดสรรในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังพบว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นเซียนหุ้นชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว "สถาพร งามเรืองพงศ์" หรือเซียนฮง และครอบครัว "ไพบูลย์ เสรีวัฒนา" จะใช้สิทธิ์เพิ่มทุนในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป รวมทั้งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่า หุ้นทั้ง 2 บริษัทน่าลงทุนต่อไปได้หรือไม่ 

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2021-11-17 10:30:20
  • 627

ผู้สนับสนุน