เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


ส่องหุ้นร้อน

  • 2021-11-22 13:06:20
  • 67

TRUE ส่องหุ้นร้อน 22 พ.ย. 64


ราคาหุ้นของ TRUE ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 4.82 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาท (11.57%) โดยมาจากประเด็นเรื่องการควบรวมกิจการกับ DTAC โดยมี บริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด ("Citrine Globa" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE และ Telenor Asia ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ DTAC โดยใช้วิธีสวอปหุ้น  1 หุ้นเดิม TRUE ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ / 1 หุ้นเดิม DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดจํานวน 138,208,403,204 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทั้งนี้ Citrine Global จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของTRUE  โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท และจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ DTAC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซื้อ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 47.76 บาท
 
 

  • ผู้โพสต์ kaweephol
  • 2021-11-22 13:06:20
  • 67

ผู้สนับสนุน