เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2022-01-05 11:15:46
  • 2098

“ละออ ตั้งคารวคุณ” โกยหุ้น NCL ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

เปิดศักราชใหม่ปี 2565 ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีทิศทางที่น่าจะไปได้ต่อ เนื่องจากความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์"โอมิครอน"แม้จะมีการแพร่กระจายมากขึ้น แต่ความรุนแรงที่จะทำให้เสียชีวิตไม่มาก ทำให้เริ่มมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น ขณะที่ในช่วงเดือนม.ค.ของทุกปี ส่วนใหญ่โบรกเกอร์ประเมินว่าจะให้ผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยส่วนมากจะเป็นบวกมากกว่า จึงทำให้มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาต่อเนื่อง สนับสนุนดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มไปต่อได้


จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อย่าง บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL โดย ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2564 พบว่า ละออ ตั้งคารวคุณ ได้เข้ามาซื้อหุ้นจำนวน 22 ล้านหุ้นคิดเป็น 4.72% โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564 ไม่ปรากฏรายชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นNCL ดังนั้นแสดงว่าในช่วง 4 เดือนที่่ผ่านมา "ละออ ตั้งคารวคุณ"ได้ทยอยเก็บหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มีจำนวนหุ้นที่ถือครองสูงสุดเป็นอันดับ 2 

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ส.ค. 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อ จำนวน (หุ้น)%การถือครอง 
กิตติ พัวถาวรสกุล127,066,97427.98
ฟ้าใส พัวถาวรสกุล30,677,5006.75
ไทยเอ็นวีดีอาร์ 14,814,9413.26
นวพร รัตนชัยกานนท์9,186,4002.02
สัญชวัล อิงคภาคย์7,760,0001.71
วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล6,587,1541.45
กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์6,475,0001.43
วาสนา สินธุวงศ์5,200,1001.15
พัทธ์ธีรา หอมวิไล4,471,5000.98
ธนะสิทธิ์ พัฒนะวราโรจน์4,195,0000.92

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น NCL ในระหว่างเดือนส.ค.- ธ.ค. 2564 ราคาหุ้นปรับตัวลดลง7.22% โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 4.46 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 2.68 บาท ดังนั้นหากนำจำนวนการถือหุ้นของ"ละออ ตั้งคารวคุณ" 22 ล้านหุ้น มาคำนวณกับราคาหุ้นในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นว่า บุคคลดังกล่าวน่าจะใช้เงินลงทุนในครั้งนี้มูลค่าประมาณ 59-98 ล้านบาท 

รวมทั้งเมื่อสำรวจพอร์ตลงทุนของของ "ละออ ตั้งคารวคุณ"ในปัจจุบันยังพบว่ามีการถือครองหุ้น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ  TOA จำนวน  91.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.5%ซึ่งหากนำมาคำนวณมูลค่าพอร์ตลงทุนของบุคคลดังกล่าว ณ สิ้นปี 2564 มีมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท ดังนี้ 

หุ้นจำนวน(หุ้น) มูลค่าลงทุน (บาท) 
NCL22,000,000 79,200,000
TOA91,300,0002,921,600,000
รวม
3,000,800,000
  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2022-01-05 11:15:46
  • 2098

ผู้สนับสนุน