เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


Mutual Fund

  • 2022-01-07 11:51:14
  • 1060

MFC ต้อนรับปีใหม่ด้วยกองทุน ‘MCONT’ เพิ่มโอกาสการลงทุน เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคต

วิกฤติการระบาดโควิด-19 เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการบริโภค และการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเห็นได้ชัดจาก การบริโภคสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media การชำระเงินและการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และการใช้จ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ มองเห็นโอกาสลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจัดตั้ง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ หรือ ‘MCONT’ 


คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ เป็นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกระแสการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง จาก แนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภค สามด้าน ได้แก่ 1.) Digital transformation of consumption (Growth) ที่หลังการระบาดของโควิด-19 เกิดเป็น Lifestyle ใหม่ การบริโภคต่างๆถูกกระทำโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการใช้ Social media, Streaming บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือการดูสื่อมีเดียแบบ On-demand, การซื้อสินค้าออนไลน์, การชำระเงินออนไลน์ สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2.) Emerging middle class (Cyclical) เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ การเติบโตของประชากร การขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และสินค้าฟุ่มเฟือย และ 3.) Health & wellbeing (Defensive) ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤต Covid-19 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น 

กองทุน ‘MCONT’ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก กับนโยบายลงทุนตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ได้รับประโยชน์จาก แนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งสามด้าน คือ 1.) Digital transformation of consumption 2.) Emerging middle class 3.) Health & wellbeing ที่มีความสัมพันธ์กันไม่สูง จึงเป็นกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่เติบโตซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความแตกต่างกัน  

กองทุนหลัก Robeco Global Consumer Trends มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar  และบริหารโดย ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล ด้วยวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความสมดุลของการลงทุนในแนวโน้มสามด้านดังกล่าว เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพและเติบโต ประมาณ 40-60 บริษัท ที่น่าจะเป็นผู้ชนะในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้  

ทั้งนี้ MFC จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ลงทุนเกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคตกับ MCONT” โดยมี ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ Mr. Carl Ghielen, CEFA, Client Portfolio Manager Trends Investing, ROBECO ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เกาะกระแสการบริโภคแห่งอนาคต รวมถึงลักษณะเด่นของกองทุน M-CONT” ดำเนินรายการโดยคุณ ศิรัถยา อิศรภักดี ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทางของ MFC ได้แก่ facebook live https://www.facebook.com/mfcfunds และ YouTube

กองทุน ‘MCONT’ ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 เสนอขายครั้งแรก วันที่ 12-24 มกราคม 2565 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2022-01-07 11:51:14
  • 1060

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน