เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2022-05-13 15:06:48
  • 309

รายงานพิเศษ : สงครามรัสเซีย-ยูเครนหนุนส่งออกสิ่งทอ WFX มั่นใจปี 65 โตไม่น้อยกว่า 10-15%

มีการคาดการณ์การส่งออกเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอปี 2565 ขยายตัว 10-15%  ผลจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน หนุนผลดำเนินงานWFX ปี 65 โตไม่น้อยกว่า 10-15% 


สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยประเมินว่าในปี 2565 มูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยจะขยายตัว 10% ส่วนสิ่งทอจะขยายตัว 15%  เติบโตต่อเนื่องจากปี 2564 ที่ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 6.48 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 7.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากที่สหรัฐฯ ลดการนำเข้าจากจีนผลจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกสิ่งทอในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 1.86 แสนล้านบาท ขยายตัว 14.7% (y-o-y) เนื่องจากหลายประเทศ เช่น  เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย อินเดีย EU และสหรัฐฯ นำเข้าวัตถุดิบสิ่งทอจากไทยเพิ่มขึ้น ทั้งเส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืนต่างๆ 

ทำให้ขณะนี้โรงงานสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม) ในไทยกลับมาใช้กำลังการผลิตเต็ม 100% แล้ว และทำให้ยิ่งเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต จากที่ในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของ COVID-19 แรงงานต่างด้าวบางส่วนได้เดินทางกลับประเทศ  ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยขณะนี้ขาดแคลนแรงงานราว 3-5 หมื่นคน 

ส่วนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เชื่อมั่นว่า การค้าไทยกับกลุ่มสมาชิก RCEP จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งออกไทยในปี 2565 ขยายตัวได้ 5-8%  และเชื่อว่าความตกลง RCEP จะช่วยดึงการลงทุนต่างชาติเข้ามาไทยได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น อาหาร ยางพาราและผลิตภัณฑ์  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เนื่องจากช่วยให้ต้นทุนลดลง และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์  (WFX)  ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งสินค้าเส้นด้ายยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ผู้บริหารบริษัท นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเส้นด้ายยางยืดล่วงหน้าถึงเดือนพฤษภาคม 2565  เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทำให้มีความต้องการเก็บตุนเส้นด้ายยางยืดเพื่อผลิตเสื้อผ้าและถุงเท้า ส่วนราคาน้ำยางข้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายยางยืด  แม้ปรับขึ้นจากปี 2564 แต่บริษัทฯ ยังบริหารจัดการได้ โดยการเจรจาเรื่องราคากับลูกค้า รวมถึงวางแผนการจัดซื้อน้ำยางข้นล่วงหน้าที่สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้มีปริมาณน้ำยางข้นเพียงพอต่อการใช้ในการผลิต

รวมทั้งบริษัทมีเป้าหมายขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และ อเมริกาใต้ และการทำตลาดตรงกับ End Users  ทำให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานปี 65 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-05-13 15:06:48
  • 309

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน